04/04/2019 - 18:12

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung:

Sắp xếp kiện toàn bộ máy, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu trên lĩnh vực kế hoạch, đầu tư 

(CT)- Chiều 4-4, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quý đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2019.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại Sở KH&ĐT. Ảnh: MINH HUYỀN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung ghi nhận những kết quả Sở KH&ĐT thành phố đạt được trong thực hiện công tác chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, tăng cường quản lý đầu tư trong vào ngoài nước... Quan tâm hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp; nghiên cứu tham mưu chính sách thu hút đầu tư cho thành phố. Cần sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất, năng lực. Sở KH&ĐT phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ của người đứng đầu, trưởng phó các phòng ban, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ, trong quý I-2019, Sở đã kịp thời xây dựng và tham mưu cho UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thúc đẩy khởi nghiệp. Trong quý đầu năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng về số lượng, đặc biệt về quy mô vốn. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố đã có nhiều chuyển biến, thu hút nhà đầu tư vào mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Năng lực, trình độ chuyên môn trong xử lý công việc, quy tắc ứng xử trong giao tiếp của công chức, viên chức của Sở có nhiều tiến bộ, đa phần nhà đầu tư, doanh nghiệp hài lòng.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số lĩnh vực tiến độ thực hiện còn hạn chế như việc vận động chuyển đổi các hộ kinh doanh đủ điều kiện sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn đạt thấp so với cùng kỳ...

 MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết