01/11/2011 - 09:04

Sắp đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 3-11, HNX sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Số trái phiếu này có kỳ hạn ba năm, ngày phát hành là 7-11-2011, ngày đáo hạn là 7-11-2014. Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, thanh toán một lần khi đến hạn; lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày đáo hạn từ năm 2012 đến năm đáo hạn.

Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 3-11.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết