29/12/2007 - 09:02

Sản xuất công nghiệp và hoạt động khoa học công nghệ đạt kết quả khả quan

* Triển khai kế hoạch 30/KH-UBND thành phố về sản xuất sạch hơn trong các cơ sở CN-TTCN

(CT)- Ngày 28- 12- 2007, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2007 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2008. Năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.219 tỉ đồng, tăng 23% so năm trước; trong đó, công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm ưu thế (đạt hơn 8.372 tỉ đồng, tăng 34% so với năm 2006). Mặc dù đạt tăng trưởng cao, nhưng công tác khuyến công vẫn chưa được quan tâm đúng mức, vấn đề cung cấp nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu. Năm 2008, ngành công nghiệp đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 15.000 tỉ đồng, ưu tiên đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp, qui hoạch phát triển lưới điện.

Năm 2007, Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) TP Cần Thơ đã chủ trì xây dựng 3 dự án KHCN cấp vùng, đồng thời triển khai 21 đề tài nghiên cứu KHCN. Ngoài ra, hoạt động sở hữu trí tuệ được triển khai rộng rãi đến cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm, tỷ lệ nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tăng 1,2 lần; kiểu dáng công nghiệp tăng 3,5 lần so với năm trước (đã cấp 649 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, tăng hơn 2 lần). Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế trong nghiên cứu KHCN, nhất là cấp quận, huyện phần lớn tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thành phố đã cấp kinh phí sự nghiệp KHCN 660 triệu đồng cho các quận, huyện nhưng trong năm nguồn kinh phí này vẫn chưa được sử dụng hết, do việc khoán và sử dụng kinh phí tài chính chưa được cụ thể hóa. Sở KHCN đã đề ra nhiệm vụ trong năm 2008, tập trung đi sâu vào xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ và những dự án nghiên cứu KHCN cấp vùng góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

* Vừa qua, Sở Công nghiệp TP Cần Thơ đã chủ trì triển khai kế hoạch 30/KH- UBND của thành phố về áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), giai đoạn 2008- 2010. Toàn thành phố hiện có trên 5.000 cơ sở sản xuất CN-TTCN, nhưng rất ít đơn vị chú trọng đến bảo vệ môi trường. Do đó, kế hoạch 30 là giải pháp cần thiết giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường và sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất một cách có hiệu quả. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 495 tỉ đồng. Nhiều ý kiến của các sở, ban ngành liên quan cho rằng, để giải quyết vấn đề môi trường ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, phải giải quyết ngay từ khâu ban đầu như: thẩm định dự án và cấp phép đầu tư.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết