15/06/2020 - 06:20

Sẵn sàng tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền 

Trong tháng 5-2020, Đảng bộ huyện Phong Điền đã hoàn thành đại hội (ĐH) đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chuẩn bị chu đáo đúng theo kế hoạch của BTV Thành ủy.

Huyện Phong Điền đã thực hiện nhiều pano, áp-phích, băng-rôn tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của BTV Thành ủy Cần Thơ, BTV Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 11-5 đến 29-5, tất cả 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức ĐH thành công. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Hầu hết ĐH đảng cấp cơ sở của huyện đã thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị đã tổng kết, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp và khâu đột phá nhiệm kỳ mới sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. ĐH đảng cấp cơ sở đã bầu 215 cấp ủy viên; trong đó nữ chiếm tỷ lệ 22,33%, dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 51,63%; tham gia cấp ủy lần đầu chiếm 17,2%, hầu hết đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, tất cả có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên...

Song song đó, BTV Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, văn kiện ĐH Đảng bộ huyện đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong huyện và được Thường trực Thành ủy thông qua. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BCH Đảng bộ huyện thống nhất đánh giá, 5 năm qua, hệ thống chính trị và nhân dân huyện đã thực hiện đạt và vượt tất cả 10 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được tăng cường… BCH Đảng bộ xác định mục tiêu 5 năm tới là xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, là vành đai xanh, là lá phổi xanh của thành phố; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Phong Điền cơ bản thành đô thị sinh thái. BCH Đảng bộ huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trình ĐH quyết định.

Về công tác nhân sự ĐH, đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Phương án nhân sự cấp ủy huyện đã được BTV Thành ủy phê duyệt 42 đồng chí để ĐH bầu chọn 37 đồng chí. Trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 17%, trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm tỷ lệ 17%, tái cử chiếm tỷ lệ 74%, tất cả đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó, 38% có trình độ thạc sĩ),  97,6% có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân. Về BTV Huyện ủy, đã lựa chọn 13 đồng chí để BCH Đảng bộ huyện họp phiên thứ nhất bầu 11 đồng chí; trong đó 23% là nữ, 46,2% có trình độ chuyên môn thạc sĩ, tái cử chiếm tỷ lệ 77%.

BTV Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của 234 đại biểu chính thức được triệu tập dự ĐH Đảng bộ huyện. Đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào biểu hiện suy thoái, vi phạm, thiếu tư cách dự ĐH. Chương trình, kịch bản ĐH và thơ mời đại biểu khách mời ĐH đã thực hiện xong. Cơ  sở vật chất, hậu cần phục vụ ĐH đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Công tác tuyên truyền về ĐH đại biểu Đảng bộ huyện được thực hiện bằng nhiều hình thức, qua hệ thống truyền thanh và băng-rôn, pano, áp-phích trên các tuyến đường. Công tác bảo vệ an ninh trật tự được các lực lượng xây dựng kế hoạch, thực hiện chặt chẽ...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết thêm: “Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, BTV Huyện ủy tin rằng, Đảng bộ huyện Phong Điền được BTV Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 22, 23 và 24-6 tới sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo cơ sở, niềm tin để xây dựng và phát triển huyện trong giai đoạn mới”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết