15/06/2024 - 14:52

Rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 2314/UBND-KSTT về việc rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quá hạn đang xử lý.

Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV

Thực hiện Công văn số 3885/VPCP-KSTT ngày 4-6-2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Ðề án 06 và Kế hoạch cải cách hành chính trong năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng DVCQG quá hạn đang xử lý (theo dữ liệu tại https://quantri.dichvucong.gov.vn). Ðồng thời, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thủ tục hành chính (TTHC), hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức phụ trách thường xuyên kiểm tra, xử lý các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng DVCQG, không để xảy ra tình trạng hồ sơ đang xử lý quá hạn.

Theo Công văn số 3885/VPCP-KSTT ngày 4-6-2024 của Văn phòng Chính phủ, đến nay, trung bình mỗi ngày làm việc, các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận, xử lý 97.877 hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng DVCQG, trong đó hồ sơ trực tuyến được xử lý đúng hạn đạt 80,4%, tăng 25% so với tháng 12-2023. Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ hoặc kết quả thực hiện chưa cao: còn 9/22 bộ, cơ quan ngang bộ chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 4 bộ, ngành chưa hoàn thành công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ tái sử dụng thông tin dữ liệu số hóa còn thấp (địa phương mới đạt 10,35%; bộ, ngành chỉ đạt 1,13%).

Cũng theo phụ lục của Công văn này, trong tháng 5-2024, TP Cần Thơ có 77 hồ sơ giải quyết quá hạn đang xử lý; lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 31-5-2024, có 473 hồ sơ giải quyết quá hạn đang xử lý trên Cổng DVCQG.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết