03/05/2018 - 22:06

Rà soát lại các dự án tại khu đô thị Nam Cần Thơ

(CT)– Ngày 3-5-2018, Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tại khu đô thị Nam Cần Thơ. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tham dự buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố, tại khu đô thị Nam Cần Thơ có 33 dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác của 26 nhà đầu tư với diện tích đất được giao là 1.375,19 ha. Trong đó, Sở Xây dựng thành phố quản lý 23 dự án của 18 nhà đầu tư với diện tích đất được giao là 1.061,2 ha. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 5 dự án đã giải phóng mặt bằng 100% diện tích, 16 dự án đã giải phóng mặt bằng từ 50 đến 100% diện tích và 2 dự án đã giải phóng mặt bằng dưới 50% diện tích. Trong tổng số 23 dự án tại khu đô thị Nam Cần Thơ đã có 4 dự án đang tiến hành các thủ tục bàn giao hạ tầng kỹ thuật về cho địa phương quản lý. Tại thời điểm giám sát, các đại biểu cho rằng nhiều dự án ở khu đô thị Nam Cần Thơ có cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, người dân còn sử dụng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn về điện; hệ thống thoát nước sinh hoạt của các dự án chưa được đấu nối vào hệ thống nước thải chung của thành phố... Bên cạnh đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các dự án của khu đô thị, khu dân cư tại khu đô thị Nam Cần Thơ chậm thực hiện; việc đầu tư nền tái định cư cho người dân chậm triển khai, ít so với nhu cầu thực tế; nhiều dự án giải phóng mặt bằng theo hình thức “da beo” ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân có đất nằm trong các dự án…

Ông Mai Như Toàn, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát lại tất cả các dự án tại khu đô thị Nam Cần Thơ. Đối với các dự án đầu tư dang dở, các sở, ngành thành phố có nhiệm vụ nhắc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho người dân vào sinh sống; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân… Đối với các dự án chậm thực hiện, đề nghị các sở, ngành tham mưu UBND thành phố xem xét thu hồi dự án để đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân có đất nằm trong quy hoạch.  

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết