02/10/2019 - 20:05

Quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

 Tính đến 30-9-2019, lũy kế thanh toán 2.454 tỉ đồng, đạt 42,4% kế hoạch

(CT)- Chiều 2-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đào Anh Dũng; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp với các chủ đầu tư về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tổng các nguồn vốn phân bổ trên 5.698,3 tỉ đồng. Tính đến 30-9-2019, tổng số kế hoạch (KH) vốn đã giao cho các sở, ngành, UBND quận, huyện và các chủ đầu tư 4.965,2 tỉ đồng. Giá trị giải ngân thực tế đến 30-9 là 2.032,7 tỉ đồng, đạt 41,19%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân cấp thành phố đạt 32,86%; cấp quận, huyện 59,89%. Ngoài ra, có 28 chủ đầu tư cấp thành phố được giao đầu tư 117 dự án; trong đó nhóm dự án có mức đầu tư trên 50 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 27,9%, nhóm dưới 50 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân 34,2%, dự án vốn đầu tư dưới 30 tỉ đồng đã giải ngân đạt 57,7%.

Số liệu của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 30-9-2019, tổng KH vốn được giao trên địa bàn 5.788 tỉ đồng, so với KH đầu năm tăng 1.993 tỉ đồng. Lũy kế thanh toán 2.454 tỉ đồng, đạt 42,4% KH; trong đó giá trị tạm ứng là 572 tỉ đồng chiếm 23,3% giá trị giải ngân. So cùng kỳ năm trước, KH giảm 643 tỉ đồng, thanh toán giảm 324 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân giảm 0,8%.

Nguyên nhân giải ngân thấp được xác định do công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều vướng mắc; một số dự án vốn ODA được trung ương phân bổ chi tiết trong tháng 7-2019, ảnh hưởng đến số vốn đối ứng. Một số nhà thầu trúng thầu dự án lớn nhưng không đủ năng lực triển khai. Công tác đấu thầu kéo dài, mất nhiều thời gian so với quy định...

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố khẳng định công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư hết sức quan trọng, bởi các dự án triển khai đều liên quan đến thu hồi đất. Các sở, ngành, quận huyện và các chủ đầu tư phải rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo KH thu hồi đất thành phố ban hành hàng năm, đề xuất UBND thành phố có chủ trương, tháo gỡ khó khăn. Công tác chuẩn bị đầu tư cần chuẩn bị chu đáo, phải thuê tư vấn để thẩm định chính xác giá. Các sở chuyên môn phải thẩm định hồ sơ phải được thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt quyết định để đảm bảo công tác bố trí vốn cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, công tác điều chỉnh vốn của các chủ đầu tư đã cam kết tại cuộc họp này đến 31-12-2019 sẽ giải ngân đạt trên 90%; các chủ đầu tư phải có báo cáo cam kết về kết quả giải ngân này, nếu cam kết mà giải ngân không đạt sẽ xem xét trách nhiệm. Đồng thời, tập trung cho các công trình mới đủ điều kiện khởi công. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các chủ đầu tư, sở, ngành phải tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ, thủ tục đầu tư chưa hoàn thành. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải thực hiện đúng trình tự. Đẩy mạnh công tác giám sát các dự án đầu tư, nhất là các dự án có vốn đầu tư lớn; Tổ giám sát dự án của thành phố phải báo cáo tiến độ hàng tuần cho lãnh đạo thành phố. Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì rà soát các cam kết tiến độ của các chủ đầu tư đã cam kết tại cuộc họp này; các chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, thanh toán vốn. Những dự án kéo dài từ 2018 chuyển sang năm nay khá lớn và hiện có nhiều dự án không thể giải ngân được. Do vậy, các sở, ngành và chủ đầu tư phải hạn chế tình trạng này lặp lại trong năm nay. Đến cuối năm 2019, trường hợp chủ đầu tư đã cam kết tỷ lệ giải ngân đạt trên 90% nếu không đạt sẽ xem xét trách nhiệm, không giao làm chủ đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2015 theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết