19/12/2010 - 21:27

Quyền tài sản của người thôi quốc tịch

Hỏi: Tôi có người em ruột đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nay em của tôi đang làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Hàn Quốc. Vậy, sau khi thôi quốc tịch Việt Nam thì những tài sản trước đây của em tôi ở Việt Nam như đất đai, cổ phiếu,... có còn thuộc sở hữu của em tôi không?

Nguyễn Thị Ngoan (ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Xung quanh vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trả lời như sau: Theo Điều 172 và 173 Bộ luật Dân sự, tài sản gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Điều 175 Bộ luật Dân sự cũng quy định quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ. Như vậy, quyền sở hữu tài sản của công dân Việt Nam luôn được pháp luật bảo vệ, dù họ ở trong hay ngoài nước. Hơn nữa, công dân Việt Nam sau khi thôi quốc tịch Việt Nam thì được coi là người nước ngoài gốc Việt Nam. Theo quy định tại Điều 833 Bộ luật Dân sự, quan hệ sở hữu tài sản của đối tượng này được điều chỉnh theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Như vậy, đối với tài sản ở Việt Nam của người nước ngoài gốc Việt Nam, các quan hệ về sở hữu được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Quốc tịch Việt Nam cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành không có điều nào quy định hậu quả pháp lý của việc thôi quốc tịch Việt Nam là sự mất quyền sở hữu đối với tài sản ở Việt Nam, kể cả đối với bất động sản.

Như vậy về nguyên tắc, người nước ngoài gốc Việt Nam không bị mất quyền sở hữu đối với tài sản ở Việt Nam.

V.L (thực hiện)

Chia sẻ bài viết