31/12/2008 - 08:37

Quý I - 2009 sẽ áp dụng đại trà Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2009 của Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 17 trường đại học sư phạm và 13 sở giáo dục đào tạo tham gia Dự án.

PGs Ts Vũ Quốc Chung, Trưởng Ban Điều hành Dự án, cho biết: Hiện nay giáo viên bậc THPT và TCCN chỉ có 2 ngạch: giáo viên và giáo viên cao cấp. Thông qua nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, Dự án dự định đề xuất có thêm ngạch giáo viên chính. Đây sẽ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy các giáo viên THPT và TCCN vươn lên trưởng thành về nghề nghiệp.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học gồm các tiêu chuẩn về: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục, xây dựng - thực hiện kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, hoạt động chính trị xã hội, phát triển nghề nghiệp. Chuẩn này đã được Hội đồng thẩm định vòng II và đã được đưa vào áp dụng thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố và thí điểm trên diện rộng cho gần 2.200 giáo viên tại Hà Tĩnh. Dự kiến trong Quý I năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ký ban hành và áp dụng đại trà Chuẩn này tại 63 tỉnh, thành phố.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết