05/10/2008 - 09:49

Quý I-2009, cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg, các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng với các địa phương khẩn trương xây dựng phương án, đề xuất các giải pháp để lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt phù hợp với điều kiện cụ thể ở cơ sở.

Để đảm bảo tiến độ và mục tiêu của kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung công việc với mốc thời gian cụ thể. Theo đó, với các địa phương chưa triển khai Quyết định thì phải nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn, thành lập các tổ công tác liên ngành, chủ động phối hợp với các Khu Quản lý đường bộ để triển khai công việc. Tại 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định và thành lập được tổ công tác liên ngành, cần tiếp tục chỉ đạo UBND cấp dưới phối hợp cùng với các cơ quan quản lý đường bộ để rà soát, lên danh sách những trường hợp vi phạm, các công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng liên ngành tiếp tục thống kê, phân loại các vi phạm hành lang an toàn trên các quốc lộ trong phạm vi 5 - 7m đã được đền bù, giải tỏa; các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ; kiên quyết xử lý vi phạm theo thời gian quy định. Theo đó, từ nay đến hết năm 2008, duy trì công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự hành lang an toàn đường bộ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Các Khu quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải cùng với chính quyền địa phương soạn thảo quy chế phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Sở Giao thông Vận tải chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ hoàn thành việc lập Quy hoạch các vị trí đấu nối vào quốc lộ, hệ thống đường gom. Đặc biệt, trong quý I-2009, thực hiện cưỡng chế giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ đã được đền bù, xử lý, các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, xóa bỏ đấu nối trái phép vào đường bộ.

Thu Hương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết