18/11/2011 - 20:29

Quy định mới về bảo hiểm y tế khi bị tai nạn giao thông

Ngày 11-11-2011, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bị tai nạn giao thông (TNGT). Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26-12-2011.

Theo quy định mới, người bị TNGT sẽ được khám bệnh, chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định ngay lập tức mà không cần chờ xác định nguyên nhân xảy ra TNGT. Đối với các trường hợp TNGT vào viện khi chưa xác định được tình trạng vi phạm pháp luật thì đều được bảo hiểm thanh toán. Nếu sau đó xác định được trường hợp này vi phạm pháp luật giao thông thì người bệnh sẽ phải hoàn trả lại số tiền mà quỹ bảo hiểm chi trả. Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ chấp nhận chế độ BHYT cho bất cứ người dân nào tham gia BHYT bị TNGT, dù chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra TNGT và chuyển danh sách này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Người bị TNGT vào viện, ngoài việc xuất trình thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định chung thì phải cung cấp thêm các thông tin liên quan, gồm: họ và tên, ngày sinh, nơi cư trú, thời gian, nơi xảy ra tai nạn và nguyên nhân bị tai nạn giao thông (nếu có). Trường hợp người bị tai nạn hôn mê thì thân nhân hoặc người đưa người bị tai nạn vào viện có trách nhiệm cung cấp các thông tin trên.

Sau khi có đủ căn cứ xác định nguyên nhân, nếu là vi phạm pháp luật hoặc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, người bị tai nạn sẽ phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho quỹ BHYT. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đề nghị bên công an xác minh trường hợp này có vi phạm pháp luật hay không thay vì người bệnh phải tự đi xin giấy xác nhận của công an như trước đây. Nếu sau 3 tháng mà không xác minh được tình trạng vi phạm pháp luật giao thông, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán như đối với trường hợp không vi phạm. Riêng trẻ dưới 16 tuổi, người trên 80 tuổi bị TNGT thì được chi trả ngay mà không cần xác định hành vi vi phạm.

N.S (thực hiện)

Chia sẻ bài viết