26/02/2019 - 10:59

Quốc hội giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng 

 (CT)- Ngày 25-2-2019, ông Phan Xuân Dũng,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 tại quận Ninh Kiều và Cái Răng. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo quận Ninh Kiều và quận Cái Răng tham gia tiếp Đoàn.

Ông Phan Xuân Dũng (đứng thứ 2, bên trái qua), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường  của Quốc hội cùng lãnh đạo UBND thành phố giám sát tại dự án Cồn Khương.

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo quận Ninh Kiều cho biết, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, quận tuân thủ quy hoạch đô thị và chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn cơ bản được thực hiện nghiêm túc và phù hợp quy hoạch, đúng quy định; các quyền của người sử dụng đất được thực hiện theo quy định. Cụ thể: toàn quận có 48 dự án, trong đó 16 dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ; 32 dự án đang thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại trong việc giao đất, cho thuê đất, công tác thu hồi đất, thẩm định giá, bồi thường, hỗ trợ... Cụ thể từ năm 2014 đến năm 2018, quận đã tiếp nhận đã tiếp nhận 287 đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến quản lý và sử dụng đất, trong đó có 261 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của quận; 26 trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 257/261 trường hợp; 4 trường hợp đang trong quá trình giải quyết.

Tại quận Cái Răng, từ năm 2014 đến năm 2018, quận Cái Răng chuẩn bị quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch với diện tích thu hồi 307ha với 2.822 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, tổng diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng giao cho chủ đầu tư triển khai xây dựng là 256,8ha; 50,2ha chưa giải phóng mặt bằng. Cũng trong giai đoạn 2014-2018, tổng số dự án được triển khai trên địa bàn quận là 33 dự án, với tổng diện tích đất xây dựng quy hoạch là 830ha, trong đó, 11 dự án đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng; 22 dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai đầu tư xây dựng. Từ năm 2014 đến năm 2018, tổng nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, các loại thuế, phí liên quan trên địa bàn quận là trên 662 tỉ đồng. Cũng trong giai đoạn trên, quận Cái Răng đã tiếp nhận 212 trường hợp đơn thu phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Đến nay đã giải quyết 212 trường hợp…

 Bên cạnh những kết quả đạt được, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Quận Ninh Kiều và quận Cái Răng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần xây dựng và ban hành quy định xác định rõ trách nhiệm cụ thể trong từng ngành, từng cấp, cơ quan, đơn vị, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý đất đai nói chung và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quyết định, xét duyệt...

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao quận Ninh Kiều và quận Cái Răng trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian qua. Đoàn giám sát đã ghi nhận những khó khăn và các kiến nghị của quận Ninh Kiều và quận Cái Răng trong quá trình triển khai các quy định pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng đất đai đô thị để tổng hợp vào báo cáo chung sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

 Thanh Thư

Chia sẻ bài viết