15/11/2013 - 21:39

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Quốc hội biểu quyết thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014

Với 87,75% đại biểu tán thành, sáng 15-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2014 là 495.189 tỉ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 287.511 tỉ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 719.189 tỉ đồng, bao gồm cả 211.585 tỉ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Theo chương trình làm việc, Quốc hội đã xem xét về tổ chức nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội. Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội với 80,52% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu bổ sung: ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An vào vị trí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các ông Nguyễn Lâm Thành, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Phạm Trí Thức, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Tuyết, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; ông Đặng Thuần Phong, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; ông Vũ Hải Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

Thứ bảy, ngày 16-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật đầu tư công và thông qua Luật việc làm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật hải quan (sửa đổi).

CHU THANH VÂN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết