09/11/2019 - 23:04

Quê hương 

Trầm Thanh Tuấn

Bài thơ đầu tiên anh viết về Em
Về con cò rạc cánh
Trên cánh đồng hun hút xanh
Nơi ấy có ba má anh
Bàn chân trần bao năm bấm sâu vào đất
Để từ ấy nhựa sống nảy chồi.
 
Bài thơ đầu tiên anh viết về Em
Về tiếng trống  rộn ràng ngày hè, ngày hội
Rạng rỡ tích tuồng hát bội
mừng lễ kỳ yên
 
Bài thơ đầu tiên anh viết về Em
Về gốc cau, dây trầu xanh ngắt
Về củ khoai đằm sâu mùi đất
Nồng nàn lửa rơm
 
Bài thơ đầu tiên anh viết về Em
Về những dòng sông mênh mông bát ngát
Có hạt phù sa đọng trong từng câu hát
Để bãi bờ cây trái xum xuê
 
Anh đã từng ngủ mê
Trên những nẻo đường cát bụi
Câu vọng cổ trưa nào khiến lòng anh bối rối
Để bài thơ đầu đời anh phải viết về Em. 

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Quê hương