08/07/2019 - 10:59

Quan tâm phát triển đảng viên là người có đạo Công giáo 

Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh có 519 đảng viên (ĐV) theo đạo Công giáo, chiếm 23% tổng số ĐV toàn huyện. Nhờ đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thêm hạt nhân chính trị trong vùng đồng bào Công giáo, phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đồng bào Công giáo.

Cán bộ, đảng viên xã Thạnh Tiến vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Huyện Vĩnh Thạnh có 118.351 người; trong đó, có 30,4 % dân số theo đạo Công giáo, tập trung ở thị trấn Thạnh An, xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng, xã Thạnh Lợi và xã Thạnh Tiến. Thực hiện Quy định 123-QĐ/TW, Quy định 06-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, gần 15 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện đã quan tâm kết nạp ĐV là người theo đạo Công giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Tiến, cho biết: Xã có 1.706 người theo đạo Công giáo, chiếm 18% dân số toàn xã. Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Đảng ủy xã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, đường lối, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ ấp, đơn vị quan tâm phát hiện nhân tố tích cực để tạo nguồn, giáo dục, chăm bồi kết nạp vào Đảng.

Theo đồng chí Lê Minh Hồ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Tiến 1, trường có 22 cán bộ, giáo viên và nhân viên; trong đó, đa số là người theo đạo Công giáo. Chi ủy thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng về phát triển ĐV đối với người theo đạo Công giáo. Khi quần chúng là người theo đạo có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, chi ủy đến tận nhà lấy ý kiến của gia đình quần chúng đó. Được gia đình quần chúng đồng thuận, chi ủy tiến hành chăm bồi và kết nạp. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ kết nạp được 5 ĐV là người theo đạo Công giáo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Lưu, đến nay toàn xã có 38 người theo đạo Công giáo được kết nạp vào Đảng, chiếm 29,2% ĐV của toàn Đảng bộ xã.

Thị trấn Thạnh An có hơn 9.000 người theo đạo Công giáo, chiếm khoảng 80% dân số. Đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, cho biết: Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền để người theo đạo hiểu rõ chủ trương của Đảng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, có động cơ đúng đắn, tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời quy hoạch, tạo nguồn phát triển ĐV trong quần chúng là người có đạo; phát huy vai trò của đoàn thể trong việc phát hiện, lựa chọn  giới thiệu những nhân tố mới, những quần chúng là tín đồ, chức sắc, nhà tu hành tích cực để Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm Đảng bộ thị trấn kết nạp được 8 quần chúng là người theo đạo Công giáo vào Đảng, nâng tổng số ĐV là người theo đạo công giáo trong xã lên 114 đồng chí, chiếm 62,3% ĐV của Đảng bộ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đoàn Việt Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 186 ĐV là người theo đạo Công giáo, nâng tổng số ĐV là người theo đạo Công giáo của huyện lên 519 đồng chí, chiếm 23% ĐV của Đảng bộ huyện. Việc phát triển ĐV là người theo đạo Công giáo đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thêm hạt nhân chính trị trong vùng đồng bào Công giáo. Qua đó, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tập hợp, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Đoàn Việt Đức cho biết thêm, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển ĐV là người theo đạo Công giáo vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, như: một số cấp ủy còn lúng túng về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp ĐV là người theo đạo Công giáo; một số quần chúng còn băn khoăn cho rằng vào Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật. Ban Tổ chức sẽ tham mưu BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm phát triển ĐV là người theo đạo Công giáo.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết