11/11/2019 - 09:04

Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường Lạc

Quan tâm kiểm tra việc thực hiện cam kết của đảng viên

Cùng với thường xuyên quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII và Chỉ thị số 05 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, 3 năm qua, Đảng ủy phường xây dựng chương trình thực hiện, chỉ đạo 20 chi bộ và người đứng đầu xây dựng kế hoạch để thực hiện nghị quyết, chỉ thị quan trọng, cấp bách này. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho hơn 300 đảng viên (ĐV) và cán bộ (CB) ngoài đảng cam kết không có biểu hiện suy thoái và đăng ký học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong họp lệ, chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của ĐV để biểu dương ưu điểm, chấn chỉnh những trường hợp còn hạn chế. Từ đó, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 ở Đảng bộ phường đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết CB, ĐV nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều CB, ĐV gương mẫu trong công tác. Điển hình như CB, công chức Bộ phận Một cửa phường tận tình hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để trả kết quả trễ hẹn. CB, ĐV các đoàn thể thường xuyên đến địa bàn dân cư nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, mỗi năm vận động xây dựng được 13-15 mô hình “dân vận khéo”; hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hơn 30 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình; huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà Đại đoàn kết...

Đặc biệt, CB chủ chốt phường sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, thường xuyên đến địa bàn dân cư nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, tham gia cùng CB, ĐV khu vực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào; hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy…

Nhờ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, 3 năm qua, Đảng bộ phường không có CB, ĐV suy thoái, vi phạm bị thi hành kỷ luật. Hằng năm, trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tất cả các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

PHƯƠNG NAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết