31/03/2019 - 07:07

Phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Thực hiện chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy" năm 2019, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Ủy ban MTTQVN thành phố vừa thống nhất kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố năm 2019. Yêu cầu của kế hoạch phối hợp này là các bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa khi tham gia giao thông...

Thành viên Ban ATGT TP Cần Thơ phát tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cho người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Thành viên Ban ATGT TP Cần Thơ phát tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa cho người dân trên địa bàn thành phố. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Qua đó, Ủy ban MTTQVN thành phố tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về nguyên nhân và hậu quả nghiêm trọng khi tai nạn giao thông xảy ra. Thường xuyên triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; phát động xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm ATGT vào phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT". Đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng tuyên truyền về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... Trong đó, tập trung tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, các biện pháp phòng, tránh tai nạn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vận động mọi người tham gia bảo vệ hành lang ATGT đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. 

Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ chọn 1 hoặc 2 xã, phường, thị trấn phức tạp về ATGT để hướng dẫn xây dựng mô hình điểm toàn diện về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng họp đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm tốt trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm để phối hợp tuyên truyền, trong đó chú trọng các mô hình cần được nhân rộng: "Khu dân cư giữ gìn trật tự ATGT", "Khu dân cư không vi phạm trật tự ATGT", "Đoạn đường tự quản"...

Theo bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban ATGT có trách nhiệm cung cấp tài liệu có liên quan đến ATGT; hỗ trợ kinh phí tổ chức sơ, tổng kết các mô hình điểm; phân công báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền viên về trật tự ATGT năm 2019.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết