25/01/2021 - 19:17

Phiên Họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. 

(TTXVN) - Sáng 25-1-2021, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.   

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Ðại hội; Bầu Ðoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Ðoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình làm việc Ðại hội, Quy chế bầu cử tại Ðại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Theo chương trình, sáng 26-1-2021, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Ðảng và đất nước.

Nội dung, chương trình của Ðại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Ðảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Ðảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. 

► Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Ðại hội XIII của Ðảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng và đại biểu dự Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên CNXH. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Ðoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”.

Chia sẻ bài viết