12/01/2019 - 09:17

Phê duyệt Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước, Chiếu sáng đô thị, Hệ thống cây xanh TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 11-1, Sở Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức công bố các quyết định của UBND TP Cần Thơ, gồm: Quyết định số 3182/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước mặt TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3183/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Chiếu sáng đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3184/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Hệ thống cây xanh TP Cần Thơ đến năm 2030.

Theo đó, Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước mặt TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đô thị của thành phố; thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng thoát nước, giải quyết bền vững vấn đề ngập, ô nhiễm môi trường, nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất cho người dân thành phố. Đồng thời, đưa ra các giải pháp phát triển cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nhằm từng bước hạn chế phát sinh các điểm ngập mới; loại bỏ hiện tượng ngập thường xuyên trong đô thị hiện nay với mục tiêu thoát nước nhanh, bền vững. Quy hoạch Chiếu sáng đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chiếu sáng đô thị của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch hướng đến phát triển thành phố bền vững bằng việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện đặc trưng của TP Cần Thơ. Đối với Quy hoạch Hệ thống cây xanh TP Cần Thơ đến năm 2030 tiếp cận các mô hình xây dựng hệ thống cây xanh đô thị của các nước tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng…

CHI MAI

Chia sẻ bài viết