15/10/2018 - 10:09

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2606 /QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

Theo đó, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính thị trấn Cờ Đỏ, diện tích khoảng 832 ha; quy mô dân số đến năm 2030: dân số đô thị khoảng 20.000 dân, dân số khách vãng lai khoảng 10.000 dân; thời hạn quy hoạch đô thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tính chất, chức năng đô thị: là trung tâm hành chính – chính trị, trung tâm kinh tế - văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện Cờ Đỏ và của vùng phía Tây TP Cần Thơ. Các chỉ tiêu đất xây dựng đô thị tính toán phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại IV, Quy hoạch chung TP Cần Thơ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cỏ Đỏ. cụ thể như: chỉ tiêu đất ở 55-60 m2/người, chỉ tiêu đất công cộng 8-10 m2/người, chỉ tiêu đất cây xanh – thể dục thể thao 15-20 m2/người, chỉ tiêu đất giao thông nội thị 15-22 m2/người, đất xây dựng đô thị (nội thị) 425 ha...

UBND thành phố cũng quy định bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thị trấn Cờ Đỏ được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/5000; cơ quan phê duyệt là UBND TP Cần Thơ, cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng, chủ đầu tư là UBND huyện Cờ Đỏ. Kế hoạch thực hiện: thời gian hoàn thành hồ sơ tối đa 9 tháng kể từ ngày có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; kinh phí: vốn ngân sách nhà nước.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết