02/03/2019 - 15:52

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở phường Cái Khế

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 448 /QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở phường Cái Khế” tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở phường Cái Khế” với tổng diện tích 43.805,2m2; do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương làm chủ dự án. Dự án gồm các hạng mục công trình chính như: Công trình phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng; nhà phố thương mại, dịch vụ liền kề. Công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường: cây xanh, giao thông ngoại khu, giao thông nội khu, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (đặt ngầm dưới khu cây xanh), khu tập kết chất thải rắn tạm thời, kho chứa chất thải nguy hại...

UBND thành phố yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND thành phố...

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xác nhận việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu tại Quyết định này.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết