28/04/2011 - 08:13

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên tham gia xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nơi cư trú

(CT)- Ngày 27-4-2011, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ76). Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đảng ủy Quân khu 9, các quận, Huyện ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố tham dự hội nghị. Hội nghị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì.

Đến cuối năm 2010, đảng bộ thành phố có hơn 30.120 đảng viên, trong đó hơn 16.570 đảng viên thuộc diện giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú; các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong đảng bộ cũng đã tiếp nhận 17.655 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú. Năm qua, số đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét đánh giá tốt đạt 94,23%, khá 3,26%, trung bình 2,31% và chưa tốt 0,19%. Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất nhận định: Quá trình thực hiện QĐ76, đa số các đảng viên gương mẫu và vận động gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiều hoạt động xã hội được đảng viên sinh hoạt nơi cư trú thực hiện và vận động nhân dân tham gia tốt, như: xây dựng đường giao thông, nhà tình thương, nhà văn hóa, các hoạt động nhân đạo từ thiện... Việc thực hiện QĐ76 giúp đảng viên hiểu hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương nơi cư trú, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảng viên và góp phần củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; đồng thời giúp cấp ủy nơi đảng viên đang công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Từ đó, công tác nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ - đảng viên cũng tốt hơn...

Tuy nhiên, theo các đại biểu, vẫn còn không ít đảng viên chưa tuân thủ nghiêm QĐ76, không tham gia đầy đủ các cuộc họp, ít đóng góp ý kiến xây dựng địa phương; một số ít đảng viên chưa gương mẫu hoặc chưa làm tốt vai trò vận động, giáo dục các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật... Bên cạnh đó, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức sinh hoạt với các đảng viên cư trú trên địa bàn, chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy cơ sở và đảng viên trong việc thực hiện QĐ76; biểu dương các đảng viên đã có nhiều đóng góp giúp cấp ủy nơi cư trú thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt trong đảng viên về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu nhiệm vụ của việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; phát huy hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong việc tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương và tích cực đóng góp ý kiến với cấp ủy nơi cư trú về công tác xây dựng Đảng, xây dựng địa phương. Cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi cư trú cần tăng cường công tác phối hợp, thông tin tình hình đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đảng viên chưa gương mẫu, đảm bảo việc xem xét, đánh giá đảng viên được toàn diện. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QĐ76 ở các TCCSĐ, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện QĐ76 trong thời gian tới.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết