19/04/2021 - 09:14

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo 

Những năm qua, kinh tế - xã hội xã Ðông Bình, huyện Thới Lai có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Kết quả đó có đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.

Ðồng chí Huỳnh Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước trao đổi với  người dân về chăm sóc lúa hè thu.

Đảng bộ xã Ðông Bình có 15 chi bộ, 254 đảng viên (ÐV). Với quyết tâm nâng cao cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng. Ðồng thời, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống của cán bộ, ÐV. Từ đó, vai trò hạt nhân lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ được nâng lên. Chi bộ ấp Ðông Phước là tổ chức đảng được Thường trực Ðảng ủy xã đánh giá có nhiều kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Huỳnh Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước, Chi bộ có 11 ÐV, cấp ủy Chi bộ có 3 ủy viên. Chi bộ chú trọng công tác xây dựng Ðảng, nhất là quan tâm công tác tư tưởng, quản lý ÐV. Tất cả ÐV đều giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp suy thoái, vi phạm. Trong phát triển kinh tế, Chi bộ chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi toàn bộ 515ha ruộng sang sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu như Jasmine 85, OM 5451; vận động người dân tham gia 3 tổ hợp tác sản xuất. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất được nâng lên, bình quân mỗi héc-ta lúa, người dân lời từ 40-50 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Chi bộ quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống hộ nghèo. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vào dịp lễ, Tết;  những hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ cất nhà mới.  Anh Trần Minh Thiện, hộ nghèo trong ấp, cho biết: “Gia đình tôi chỉ có 2 công ruộng, vợ chồng phải làm mướn kiếm thêm thu nhập. Vừa qua, tôi được cán bộ ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Nay cuộc sống gia đình đã ổn định hơn”.

Chi bộ ấp Ðông Thới cũng chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Ðồng chí Lê Lạc Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, Chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hằng tháng, vào ngày 10, Chi bộ tổ chức họp lệ, yêu cầu tất cả 16 ÐV của Chi bộ phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến để Chi bộ đề ra nghị quyết sát đúng và giao nhiệm vụ cụ thể cho ÐV thực hiện. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Chi bộ, ấp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, phong trào, nhiệm vụ. Ðiển hình là nhân dân trong ấp đã đóng góp 100 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu, đóng góp 80 triệu đồng sửa chữa 3.500m đường, hỗ trợ 4 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết. Nhân dân cũng đã chuyển đổi 555ha ruộng sang sản xuất lúa xuất khẩu, cải tạo 10ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái giá trị kinh tế cao...

Theo đồng chí Nguyễn Thị E, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, xác định mỗi chi bộ có vai trò quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt. Qua việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt giúp CB, ÐV nâng cao nhận thức chính trị, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên. Hằng năm, xã đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Ðảng ủy đề ra và chỉ tiêu huyện giao. Cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%, xã giữ vững “3 không”, giữ vững danh hiệu văn hóa - nông thôn mới… Ðồng chí Nguyễn Thị E chia sẻ: “Những kết quả đó có đóng góp rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ. Thời gian tới, Ðảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã năm 2020-2025 đã đề ra”.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết