09/09/2019 - 09:34

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBMTTQVN phường Châu Văn Liêm:

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát đảng viên

Ngày 2-2-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ (CB) chủ chốt và CB, đảng viên (ĐV). Có thể khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát CB, ĐV tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thực tế cho thấy, thực hiện các quy định của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tổ chức nhiều hình thức, như: đối thoại định kỳ với nhân dân; tổ chức cho CB lãnh quản lý địa phương tự phê bình trước nhân dân; đặt thùng thư góp ý đặt tại trụ sở làm việc; niêm yết số điện thoại đường dây nóng… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân góp ý, phản ánh những vấn đề liên quan đến CB, ĐV; trong đó, có việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, người dân còn nể nang, né tránh và ngại va chạm việc góp ý, phê bình CB, ĐV vì sợ bị trù dập, bị gây khó dễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân, theo tôi, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giúp nhân dân hiểu rõ quy định của Đảng về việc giám sát đối với CB, ĐV; tuyên truyền, phổ biến giúp người dân hiểu rõ 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV để tham gia giám sát và phản ánh kịp thời những trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm. Các cấp ủy đảng cũng cần quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm khi người dân phản ánh đúng sự thật. Cần có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những người kịp thời phát hiện, tố cáo các vụ, việc sai phạm của CB, ĐV; đồng thời, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình trù dập người tố cáo. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và CB, ĐV trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phát huy dân chủ, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

PHƯƠNG NAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết