23/01/2021 - 08:06

Phát huy vai trò cơ quan tham mưu trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội 

(CT)- Chiều 22-1-2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Trường ghi nhận những đóng góp của Sở KH&ĐT trong năm qua, đồng thời chỉ đạo: Năm 2021, Sở KH&ĐT tiếp tục phát huy vai trò và tham mưu UBND thành phố những cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào thành phố, đặc biệt kêu gọi đầu tư những dự án mang tính dẫn dắt, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương; thực hiện tốt công tác tham mưu trong triển khai nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; đề xuất giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Năm 2020, Sở KH&ĐT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Kế hoạch KT-XH năm 2020. Trong đó, Sở KH&ĐT đã tham mưu dự thảo kế hoạch hành động của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu UBND thành phố đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, lập kế hoạch KT-XH, kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025... Sở đã thẩm định và trình UBND thành phố, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cho 21 dự án nhóm B tổng mức đầu tư dự kiến 9.482,372 tỉ đồng (bao gồm vốn Trung ương, vốn địa phương và huy động các nguồn vốn khác); thẩm định và trình phê duyệt 2 dự án không có cấu phần xây dựng với tổng mức đầu tư 133,680 tỉ đồng; thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt thiết kế dự toán 2 dự án và trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư cho 74 dự án... Đối với công tác thu hút và quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở KH&ĐT tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.089 tỉ; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư. Lũy kế trên địa bàn thành phố hiện có 108 dự án đang triển khai thực hiện, tổng diện tích khoảng 2.911ha, tổng vốn đầu tư 115.560 tỉ đồng. Trong năm, sở đã cấp mới 2.766 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc, trong đó 1.590 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 12.614 tỉ đồng, đạt 99,4% kế hoạch về số lượng doanh nghiệp và đạt tăng 0,9% kế hoạch về vốn, tăng 7% về số lượng doanh nghiệp...

 HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết