15/10/2020 - 20:39

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 

Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với đội ngũ làm công tác Kiểm tra (KT) Đảng cả nước, ngành KT Đảng TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn hoạt động của ngành KT Đảng thành phố càng khẳng định: Công tác KT Đảng là một bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Công tác KT Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV); giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng và trưởng thành

Ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Ðảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về thành lập Ban KT Trung ương. Ðây là cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Ðảng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Ðảng. Trung ương lấy ngày này là Ngày Truyền thống ngành KT Ðảng.

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, tại Cần Thơ, sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ I và các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 1977-1980 đã bầu ra Ban KT Tỉnh ủy. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Ban KT, UBKT các cấp không ngừng trưởng thành, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy về công tác KT, giám sát (GS) và thi hành kỷ luật của Ðảng. Ðến nay, đội ngũ cán bộ (CB) làm công tác KT của thành phố được xây dựng đúng quy định và trưởng thành mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và cấp ủy giao. Hiện nay, đội ngũ CB làm công tác KT các cấp của thành phố có 1.509 người. Trong đó, UBKT Thành ủy có 11 ủy viên (1 Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm, 7 ủy viên); mỗi quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc có từ 5-7 ủy viên (1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm và các ủy viên); mỗi UBKT Ðảng ủy cơ sở có từ 3-5 ủy viên, do Phó Bí thư Ðảng ủy cơ sở làm Chủ nhiệm và mỗi chi bộ cơ sở có phân công 1 cấp ủy viên làm công tác KT.

Ðồng chí Lê Văn Thành cho biết, nhiều năm qua, thành phố quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ CB làm công tác KT các cấp. Cùng với lựa chọn CB có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, bản lĩnh chính trị đưa vào quy hoạch nguồn CB UBKT các cấp, các cấp ủy đảng thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho CB làm công tác KT. Hầu hết 1.509 CB, công chức làm công tác KT Ðảng của thành phố đều có trình độ chuyên môn phù hợp và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Tất cả CB, công chức làm công tác KT Ðảng cấp quận, huyện và thành phố đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, hầu hết trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hầu hết CB, công chức ngành KT Ðảng từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên đều được xếp ngạch KT Ðảng theo quy định, được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề... Ðồng chí Lê Văn Thành đánh giá: “Nhìn chung, đội ngũ CB làm công tác KT các cấp thành phố đã trưởng thành về mọi mặt; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực; có năng lực, kinh nghiệm, có dũng khí đấu tranh và tâm huyết với ngành”.

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, ngành KT Ðảng TP Cần Thơ đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT, GS. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, hằng năm, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở tham mưu cấp ủy, xây dựng chương trình KT, GS sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Nhờ vậy, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và ÐV kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 5 năm gần đây, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 33 ÐV vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu KT, GS dẫn đến tham mưu xây dựng sai phép, vi phạm quy định những điều ÐV không được làm… “Công tác KT, GS đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Ðảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở sẽ thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng” - đồng chí Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Ở Ðảng bộ huyện Phong Ðiền, nhằm phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” của ngành KT Ðảng, UBKT các cấp trong huyện thực hiện tốt vai trò tham mưu cũng như tổ chức thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Thiện Chí, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phong Ðiền, cho biết: Ðầu mỗi nhiệm kỳ, UBKT các cấp trong huyện tham mưu cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình KT, GS toàn khóa có trọng tâm, trọng điểm. Hằng năm, tham mưu xây dựng và ban hành chương trình KT, GS phù hợp, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðồng thời, thực hiện KT, GS theo quy định Ðiều lệ Ðảng; quan tâm KT, GS chuyên đề, GS thường xuyên, đặc biệt là quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và ÐV để tiến hành KT dấu hiệu vi phạm. Ðồng chí Nguyễn Thiện Chí nói: “Từ năm 2015 đến nay, Ban Chấp hành Ðảng bộ, BTV Huyện ủy, các cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện chấn chỉnh nhiều hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và ÐV. Ðồng thời, xử lý kỷ luật 102 ÐV vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều ÐV không được làm; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham nhũng, lãng phí… Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng”.

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Cần Thơ, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành KT Ðảng, UBKT các cấp TP Cần Thơ đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và các nghị quyết, quy định của Ðảng về công tác KT, GS, kỷ luật Ðảng. Hoạt động của UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng, đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Thành ủy, các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ðồng thời góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy đảng, quản lý rèn luyện CB, ÐV nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân.

Thời gian tới, UBKT các cấp thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy và các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp thành phố tham mưu Thành ủy và các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên quán triệt trong cấp ủy, CB, ÐV nhận thức sâu sắc, toàn diện vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS và nắm vững các quy định về KT, GS, xử lý kỷ luật. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS; xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa và hằng năm đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trong tổ chức KT, GS, tránh hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm; phải có tính chiến đấu cao, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đánh giá đúng ưu điểm cần phát huy; kết luận rõ yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nếu có sai phạm tới mức phải xem xét xử lý kỷ luật Ðảng thì phải kịp thời xem xét xử lý kỷ luật Ðảng nghiêm minh, nhưng phải nhân văn, “thấu tình, đạt lý”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT các cấp; chăm lo xây dựng đội ngũ CB KT các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết rộng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, có bản lĩnh dũng khí đấu tranh, có uy tín, năng lực thuyết phục, công tâm, khách quan, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết