06/06/2012 - 07:57

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt:

Phát huy, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô hình hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Hơn 5 năm qua, Quận ủy Thốt Nốt đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận triển khai quán triệt đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể và hệ thống đài truyền thanh tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Song song đó, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng và hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện từng chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Từ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quận đã đạt được kết quả thiết thực.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dân quận Thốt Nốt đã đóng góp xây dựng nhiều công trình giao thông.
Ảnh: ANH DŨNG 

Một trong những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở quận Thốt Nốt là hầu hết các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quận đã nêu cao tinh thần tự giác tự phê bình và phê bình, khắc phục các yếu kém và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong quận đã nêu cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Từ đó, kinh tế – văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển ở mức cao và chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên (thu nhập bình quân đầu người năm 2007 là 13.027.000 đồng, năm 2012 ước trên 50.000.000 đồng); việc huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang kiến thiết đô thị có hiệu quả... Quận cũng đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả như: mô hình vận động nhân dân xây dựng và mở rộng cầu, đường ở các phường; mô hình xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị ở các phường; mô hình nhà nhà treo ảnh Bác, người người hát Quốc ca ở phường Thới Thuận; mô hình giải quyết hộ khẩu – chứng minh nhân dân của công an quận; mô hình khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa quận; mô hình vận động thu thuế của chi cục thuế quận... Trong quận cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân điển hình tiên tiến trong đóng góp xây dựng quê hương. Điển hình như: ông Cao Văn Bé đóng góp 350 triệu đồng mở rộng nâng cấp đường Lộ Tử - Rạch Rầy; bà Dương Thị Liệp đã đóng góp 400 triệu đồng để xây dựng cây cầu Phó Tiên; ông Lý Văn Tăng đã đóng góp 350 triệu đồng xây dựng cầu Bà Chiêu... Nhiều doanh nghiệp và người dân cũng đã tình nguyện đóng góp hàng chục tỉ đồng ủng hộ quỹ khuyến học - khuyến tài, quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà dưỡng lão...; trong đó điển hình như Công ty cổ phần Gentraco, doanh nghiệp tư nhân Hiệp Thanh, doanh nghiệp tư nhân Hiệp Tài, doanh nghiệp tư nhân Vạn Lợi...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quận cũng đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo vào các phong trào hành động cách mạng mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như MTTQ gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Vì người nghèo”. Hội Nông dân gắn với phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới”. Đoàn Thanh niên gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Thốt Nốt - Học tập và làm theo lời Bác”. Hội Phụ nữ với mô hình “Phụ nữ tín dụng tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Thu gom phế liệu”. Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào “Nêu gương anh Bộ đội Cụ Hồ gắn với phong trào 6 không”. Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Hiến máu và hoạt động xã hội từ thiện, tương thân, tương ái”; Liên đoàn lao động với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Ngành Công an với phong trào “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các khu vực dân cư gắn với phong trào: xây dựng đời sống văn hóa, khu vực an toàn, xây dựng mô hình “3 không”, phong trào “Ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... Tất cả các phong trào đã có sức lan tỏa, thu hút đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm, quận Thốt Nốt có trên 86% tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Toàn quận có 132 tập thể và trên 900 cá nhân được khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở quận Thốt Nốt vẫn còn một số hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa thật sự đầy đủ; việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, mang tính hình thức; một số tổ chức cơ sở đảng chưa gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình; có đơn vị, địa phương chưa gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, địa phương mình... Từ đó, kết quả học tập và làm theo gương Bác có nơi chưa tạo được chiều sâu.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Quận ủy Thốt Nốt chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong quận tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn hiện nay; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phong trào hành động cách mạng tại địa phương và nhiệm vụ trọng tâm của quận. Trong đó, chú trọng việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện trật tự kỷ cương đô thị; xây dựng nông thôn mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội... Mặt khác, Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng đóng góp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, góp phần xây dựng Thốt Nốt ngày càng giàu đẹp.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết