12/05/2013 - 20:51

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ

Phát huy dân chủ đưa đơn vị phát triển vững mạnh

Giờ thực hành của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Trường Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1994, với nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC), khoa đã xây dựng đơn vị vững mạnh, đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2012, khoa được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC.

Khoa CNTT&TT đảm nhận đào tạo 4 ngành: Khoa học máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông, kỹ thuật phần mềm. Đồng thời, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành hệ thống thông tin. Khoa có 109 cán bộ, viên chức, trong đó có 59 cán bộ giảng dạy, với 1.450 sinh viên và 101 nghiên cứu sinh. Ngoài việc đào tạo, khoa còn tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Bộ và Nhà nước. Nhờ những chương trình, dự án này, khoa đã không ngừng phát triển qui mô đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Theo ông Đoàn Hòa Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Khoa CNTT&TT, lãnh đạo khoa luôn xác định thực hiện QCDC nhằm phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác dạy và học, xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Nhiều năm qua, thông qua các cuộc họp, hội nghị cán bộ, viên chức, Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm khoa đã triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên, viên chức Nghị định 71/1998/NĐ-CP về thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các văn bản có liên quan. Mỗi tháng, khoa tổ chức họp giao ban 2 lần giữa đại diện Đảng ủy khoa, lãnh đạo khoa, các đoàn thể, bộ phận trực thuộc. Nhờ đó, cán bộ chủ chốt trong khoa nắm tình hình hoạt động của trường, khoa trong 2 tuần qua; thảo luận đề ra kế hoạch của khoa trong 2 tuần tới và phản ánh những khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm khoa giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và phản ánh lên cấp trên những vấn đề thuộc thẩm quyền trường giải quyết. Sau đó, lãnh đạo các bộ môn, trung tâm, tổ, các đoàn thể phổ biến cho cán bộ, viên chức biết, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm, lãnh đạo khoa đánh giá hoạt động năm qua, đề ra mục tiêu, kế hoạch công tác năm tới để cán bộ, viên chức đóng góp ý kiến. Trong công tác sinh viên, hàng năm, vào các buổi họp mặt giữa lãnh đạo trường và đại diện sinh viên, đại diện lãnh đạo khoa cũng tham dự để nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và có hướng chỉ đạo các bộ phận có liên quan giải quyết kịp thời.

Trên bảng thông báo ở Khoa CNTT&TT niêm yết công khai các văn bản, nhằm thông tin các vấn đề được biết cho sinh viên, như: thông tin tuyển dụng, chương trình học bổng, các quy định...Chị Nguyễn Thanh Tâm, chuyên viên Văn phòng khoa, cho biết: “Hầu hết cán bộ, nhân viên ở đây đều tán thành cách làm của lãnh đạo khoa, mọi việc đều đưa ra bàn bạc, dân chủ công khai, từ việc khen thưởng đến phê bình...”. Theo chị Thanh Tâm, hàng năm, trong hội nghị cán bộ viên chức, lãnh đạo khoa đều báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua, định hướng phát triển trong năm tới để mọi người góp ý. Các hoạt động liên quan đến cán bộ, viên chức, sinh viên được triển khai trong các cuộc họp hoặc thông tin qua Website của khoa, hộp thư điện tử của từng cá nhân để cán bộ, viên chức, sinh viên biết, thực hiện. Những vấn đề cán bộ, viên chức thắc mắc đều được lãnh đạo khoa giải thích tận tình. Điển hình như qua ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, sinh viên, lãnh đạo khoa đã đề nghị trường trang bị 200 máy vi tính mới phục vụ cho việc dạy và học được tốt hơn; sửa chữa phần nóc của 4 bộ môn và phòng thí nghiệm để không bị dột khi mưa xuống…

Trong quá trình phát triển, lãnh đạo khoa rất quan tâm đào tạo nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và cả về tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhà giáo. Quy trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được lấy ý kiến từ các bộ phận trực thuộc, chuyển lên khoa xem xét, quyết định. Hiện khoa có 2 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 32 thạc sĩ, 48 đại học và 17 trình độ khác. Không chỉ phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, lãnh đạo khoa còn lắng nghe, tôn trọng quyền làm chủ của sinh viên. Ông Đoàn Hòa Minh, Bí thư Đảng ủy khoa, cho biết: “Các ý kiến của sinh viên phản ánh trực tiếp, qua email, cố vấn học tập hoặc trong những lần gặp gỡ với lãnh đạo trường đều được lãnh đạo khoa xử lý kịp thời hoặc báo lên trường giải quyết, không để tồn đọng”. Em Nguyễn Thị Dung, sinh viên lớp Mạng máy tính và truyền thông K35, cho biết: “Hàng năm, lãnh đạo khoa đều tổ chức buổi gặp gỡ với đại diện sinh viên trao đổi thông tin và những gì thắc mắc đều được lãnh đạo khoa giải đáp”. Một trong những cách thể hiện tính dân chủ trong giảng dạy là phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm và tổ chức cho sinh viên nhận xét sau khi kết thúc học phần. Đây là kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của người học... Hiện nay, khoa đang tiếp tục triển khai lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp để đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội…

Tuy nhiên, ông Đoàn Hòa Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Khoa CNTT&TT, cũng thừa nhận: Trong quá trình thực hiện QCDC ở khoa vẫn còn một số cán bộ, viên chức chưa phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng, đóng góp, thực hiện các chủ trương kế hoạch. Ông Đoàn Hòa Minh nói: “Bên cạnh việc phát huy những thành tích đạt được, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để toàn thể cán bộ, viên chức của khoa nhận thức sâu sắc về thực hiện QCDC. Sắp tới chúng tôi tăng cường vai trò giám sát của các đoàn thể trong thực hiện QCDC; đẩy mạnh đào tạo cao học, công tác nghiên cứu khoa học… nhằm nâng cao chất lượng dạy tốt và học tốt”.

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết