10/07/2019 - 14:34

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội:

Phát huy các nguồn lực xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp.

LTS: Sáng 10-7, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) của HĐND TP Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Cần Thơ xin lược trích ý kiến của đồng chí:

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, nền kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, các cân đối lớn và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện. Các chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành linh hoạt, thu chi ngân sách tích cực, lần đầu tiên có số thu 6 tháng đạt trên 53% so với kế hoạch. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh (QP-AN) được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Với việc nước ta vừa được Liên Hiệp quốc bầu với số phiếu rất cao (192/193) làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc và nước ta vừa ký Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư với Liên minh Châu Âu, đã đưa vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Hoạt động của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả…

Đóng góp vào thành công chung của cả nước, có vai trò quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh ĐBSCL và TP Cần Thơ. Qua nghe báo cáo, cùng với việc theo dõi quá trình phát triển của TP Cần Thơ, tôi rất vui mừng với kết quả đạt được khá toàn diện của thành phố. Đó là: Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2019 đạt 106,3% so với cùng kỳ; các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch... đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đạt từ 50% kế hoạch năm trở lên; hoạt động thương mại được duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp theo xu hướng phát triển sản xuất quy mô lớn. Công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và logistics được tăng cường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Các chính sách hỗ trợ cho người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. QP-AN được tăng cường. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm...

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua.

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới đang có nhiều thách thức, rủi ro, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp nước ta còn thấp, các động lực tăng trưởng chính đang có dấu hiệu chậm lại, giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA còn chậm... Do đó, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo của cả nước cũng như của thành phố là hết sức nặng nề. Nhưng với tinh thần vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Cần Thơ sẽ tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, giải quyết những khó khăn, hạn chế trong các năm qua để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững KT-XH năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành một thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố trung tâm của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về QP-AN của vùng ĐBSCL và của cả nước, theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tôi đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của ban chấp hành Trung ương khóa XII phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố. Song song đó là tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Tôi đề nghị HĐND thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thể hiện trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân...

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, khoa học, kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần này cần xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra. Trong đó, tôi đề nghị các đồng chí chú trọng đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu… đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn nhân lực, vật lực và tài lực để xây dựng thành phố trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL…

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và các năm tiếp theo.

Quốc Trưởng (lược ghi) 

Chia sẻ bài viết