12/01/2008 - 09:46

Phát hiện sai phạm hơn 63 tỉ đồng trong mua sắm thiết bị dạy học

Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất báo cáo kết quả thanh tra việc mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) từ năm 2002 đến năm 2006. Theo đó, tổng hợp kết quả thanh tra tại 41 tỉnh, thành phố trong cả nước, đã phát hiện sai phạm 63 tỉ 295 triệu đồng; bao gồm: quyết toán khống 1 tỉ 425 triệu đồng; thất thoát 1 tỉ 109 triệu đồng; lãng phí 9 tỉ 912 triệu đồng; sử dụng sai mục đích 25 tỉ 790 triệu đồng và các sai phạm khác là 25 tỉ 059 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiến nghị thu hồi 7 tỉ 633 triệu đồng (mới thu hồi được 987 triệu); kiến nghị xuất toán 11 tỉ 323 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm 48 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 1 người.

Kết quả thanh tra cho thấy, sai phạm chủ yếu về quản lý tài chính trong đầu tư mua sắm, tổ chức mua sắm thiết bị. Nhiều địa phương không lập kế hoạch kinh phí hoặc lên kinh phí không sát thực tế. 12 địa phương sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí đầu tư với số tiền 25 tỉ 790 triệu đồng; tình trạng thẩm định giá trái thẩm quyền… Bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện mua sắm TBDH tại địa phương không kịp thời gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Qua thanh tra, phát hiện nhiều TBDH được mua có chất lượng thấp; nhiều thiết bị là thủy tinh dễ vỡ hoặc nhựa mỏng, giòn. Thiết bị đo lường phục vụ các bộ môn khoa học tự nhiên như Nhiệt kế, ampe kế... đều thiếu chính xác. Nhiều thiết bị được mua không phù hợp với nội dung trong SGK.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá thực chất, hiệu quả việc đầu tư dự án qua 5 năm thực hiện; đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục chỉ đạo tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần chỉ đạo kiểm điểm và xử lý nghiêm trách nhiệm của Ban Chỉ đạo công tác TBDH của Bộ trong việc hướng dẫn, tổ chức, thực hiện dự án và cá nhân, đơn vị liên quan. Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm Cục Quản lý giá vì đã thẩm định phê duyệt giá thiết bị đàn Casio LK55VN không sát với thực tế gây lãng phí lớn nguồn ngân sách nhà nước (gây lãng phí 9 tỉ 975 triệu đồng). Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần chỉ đạo kiểm điểm và có biện pháp xử lý trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị và cá nhân liên quan đến các sai phạm đã được phát hiện qua thanh tra.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết