28/12/2020 - 08:11

Phấn đấu đến cuối năm 2021 cả nước có khoảng 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT)- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021 tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính bền vững, ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn.

Bộ mặt nông thôn tại các địa phương trong cả nước đã có nhiều đổi mới, phát triển. Trong ảnh: Ðường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ được bê tông hóa khang trang.

Năm 2021, cả nước có khoảng 70% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 6% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có 200 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; 7-8 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khoảng 4.000 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), tăng 800 sản phẩm so với năm 2020.

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, kinh tế nông thôn. Thu nhập của người dân ở nông thôn đã đạt 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn chỉ còn 4,2%. Hiện cả nước đã có 5.415 xã  được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 609 xã so với cuối năm 2019 và dự kiến đến hết tháng 12-2020 có khoảng 5.506 xã (tương đương 62%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Ðến hết năm nay, cả nước có 173/644 huyện của 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tương đương 26%) được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 61 huyện so với cuối năm 2019. Qua đó, bình quân cả nước đạt 16,38 tiêu chí/xã, tăng 0,72 tiêu chí so với năm 2019, cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí. Có 12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 tỉnh là Ðồng Nai, Nam Ðịnh, Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành xây dựng NTM, các địa phương còn lại đang hoàn thiện thủ tục để được công nhận. 

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết