12/09/2018 - 10:04

Phấn đấu có thêm 30 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 9-2018

(CT)- Tính đến ngày 20-8-2018, cả nước đã có 3.478 xã (38,98%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 58 xã so cuối tháng 7-2018. Bình quân đạt 14,26 tiêu chí/xã; còn 103 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả này hoàn thành sớm mục tiêu năm 2018: có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Theo thống kê của Văn phòng Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện cả nước có khoảng 42% số xã đạt 19 tiêu chí và có khả năng được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2018. Bên cạnh đó, có 2 huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị và nhiều khả năng đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn NTM vào những tháng tới. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ và các địa phương, trong tháng 9-2018 phấn đấu đạt mục tiêu có thêm khoảng 30 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

KIM PHÚC

Chia sẻ bài viết