03/05/2008 - 10:40

Phân cấp mạnh hơn nữa cho TP Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(TTXVN)- Theo Thông báo số 103/VPCP-TB của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, mới đây, Thủ tướng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu đối với Hà Nội trong thời gian tới và có các chỉ đạo cụ thể về 8 nhóm đề nghị của Hà Nội về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc phân cấp mạnh hơn nữa cho TP Hà Nội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Việc phân cấp là để công việc được giải quyết tốt hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Về một số nhiệm vụ chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tiếp tục rà soát và có các giải pháp thiết thực để phấn đấu đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra của năm 2008, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp về kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, giảm nhập siêu, ổn định giá cả thị trường; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng; thực hiện tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên.

Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng (sau khi được Quốc hội thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội mở rộng); trong đó, chú trọng đến Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông.

Hà Nội và các Bộ, ngành cần chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Về quy hoạch, đầu tư, tôn tạo Khu di tích Thành cổ phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng yêu cầu về quy mô mới của khu vực Thành cổ.

Về đề nghị hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu cho các dự án trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan tổng hợp mức vốn hỗ trợ từ Trung ương và phần vốn thuộc nhiệm vụ của thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc thực hiện cơ chế lựa chọn giao thầu tư vấn, xây dựng đối với các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; UBND Thành phố tổng hợp danh mục các dự án cần chỉ định thầu cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chia sẻ bài viết