24/05/2024 - 06:54

Phản biện dự thảo các nghị quyết của HĐND và dự thảo các quyết định của UBND thành phố 

(CT) - Ngày 23-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo các nghị quyết của HĐND và dự thảo các quyết định của UBND thành phố. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, chủ tọa hội nghị; ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần thống kê bao nhiêu công trình, dự án thực hiện trước khi ban hành bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật; các công việc, hạng mục của công trình, dự án đã thực hiện sẽ tổ chức nghiệm thu, kết thúc theo đúng quy định pháp luật. Đối với những hạng mục của công trình, dự án đang chuyển tiếp triển khai thực hiện, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào thay thế đúng quy định để không ảnh hưởng đến việc quyết toán các công trình, dự án.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo được các đại biểu đồng tình ủng hộ về sự cần thiết khi ban hành. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần thống kê trên địa bàn thành phố có bao nhiêu hộ cận nghèo và ước tính tổng mức hỗ trợ là bao nhiêu để Sở Tài chính thành phố cân đối ngân sách, đảm bảo tính khả thi của nghị quyết sau khi ban hành.

Đối với dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi tổ chức các giải thể thao TP Cần Thơ và dự thảo Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố, nhìn chung, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết khi ban hành các nghị quyết, quyết định và đánh giá các dự thảo nghị quyết, quyết định phù hợp với thực tế hiện nay. Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đối với quy trình xây dựng văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản...

Ðại diện các cơ quan soạn thảo văn bản đã giải trình một số vấn đề đại biểu đặt ra.

Ông Nguyễn Trung Nhân đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo tiếp thu các góp ý, phản biện của đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết, quyết định theo quy định.

Tin, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết