21/08/2008 - 21:47

Phải giữ chức danh đúng quy định Chính phủ mới được tham gia BHXH

Hỏi: Tôi bắt đầu làm việc tại xã X từ năm 1982, nay đã 60 tuổi đang chuẩn bị về hưu thì được biết tôi sẽ không có lương hưu và cả trợ cấp đã đóng BHXH (hàng tháng đều có lương và có trừ đầy đủ vào BHXH). UBND xã giải thích, do tôi không có quyết định đi làm, vậy hàng tháng tôi đều có lương và đóng BHXH đầy đủ thì tại sao về hưu không được hưởng các chính sách mà Nhà nước đã quy định. Tôi muốn lãnh lương hưu và BHXH thì phải làm sao?

T.V.B (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn đọc T.V.B được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“Đối với cán bộ làm việc tại xã, phường, thị trấn thì theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23-1-1998 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn được đóng, hưởng chế độ BHXH với các chức danh cụ thể như sau:

- Bí thư Đảng ủy xã,

- Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND (nơi bí thư Đảng ủy xã không kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND), Chủ tịch UBND xã,

- Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), xã đội trưởng, trưởng CA xã,

- Ủy viên UBND xã,

- 4 chức danh chuyên môn thuộc UBND xã,

Tiếp theo trong Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ quy định cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn là đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc, còn các đối tượng không chuyên trách cấp xã, ở thôn, ấp và tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là không thuộc đối tượng tham gia BHXH mà chỉ có thể tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Căn cứ vào 2 nghị định nêu trên nếu người làm việc cấp xã, phường, thị trấn không giữ các chức danh theo nghị định thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH nên không được hưởng chế độ BHXH. Như vậy trường hợp của ông nếu có giữ một trong những chức danh quy định trên và có đóng BHXH hàng tháng, liên tục thì liên hệ với UBND xã, phường mà ông công tác làm thủ tục đề nghị BHXH quận (huyện) cấp sổ BHXH cho ông để làm căn cứ cho việc giải quyết chế độ BHXH”.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết