09/04/2009 - 08:07

Làm việc với tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Phải đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo

Ngày 8-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và đánh giá của thành viên đoàn công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực đưa kinh tế-xã hội tỉnh nhà những năm qua có bước phát triển liên tục, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Trong 3 năm qua, GDP của Bắc Giang tăng trưởng bình quân 9,5%; 100% các xã có trạm y tế, có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; lĩnh vực giáo dục đào tạo luôn được đánh giá là địa phương có phong trào thi đua xuất sắc, 42% trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông được đầu tư, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, 100% các xã có đủ các công trình điện, trường học, trạm y tế, đường ô tô vào trung tâm xã. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể luôn được quan tâm chỉ đạo, các nghị quyết Trung ương được triển khai nghiêm túc, kịp thời. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm...

Chủ tịch nước đề nghị Bắc Giang phải đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo. Trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế, 3 tháng đầu năm nay tăng trưởng GDP của Bắc Giang chỉ đạt 4,3%, khiến đời sống nhân dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là các hộ nghèo và cận nghèo. Xóa đói giảm nghèo cũng là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vì vậy bên cạnh nỗ lực của Bắc Giang, các bộ, ngành địa phương cũng cần phải quan tâm hỗ trợ tỉnh. Cùng với đó, Bắc Giang cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng. Đây là những vấn đề có ý nghĩa sống còn, phải được thực hiện với quyết tâm thật cao.

Về việc triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá: Những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp của tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phục vụ tích cực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chủ tịch nước cũng lưu ý, công tác cải cách tư pháp cần phải làm tích cực, nhưng không vì thế mà nôn nóng. Phải thận trọng về lộ trình, bởi nếu để xảy ra sai sót sẽ rất khó sửa. Có những khía cạnh có thể đẩy nhanh, như đào tạo cán bộ, cải thiện cơ sở vật chất... thì cần phải được chú trọng triển khai sớm.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết