05/04/2021 - 21:38

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Chinhphu.vn

Tiếp tục thực hiện công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, sáng 5-4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Với 468/468 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước, sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định; phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, MTTQVN; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch nước mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước

Nguyễn Xuân Phúc

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tên thường gọi: NGUYỄN XUÂN PHÚC

Ngày sinh: 20-7-1954

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Ðảng: 12-5-1982                  

Ngày chính thức: 12-11-1983

Trình độ đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Nga

Khen thưởng:

-Các Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2005, hạng Nhất năm 2009;

- Huân chương Chiến công hạng ba năm 2003;

- Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2017

- Chiến sĩ Thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa X, XI, XII, XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII

- Ðại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV

- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 5-4-2021)

TÓM TẮT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1966-1968: Lên chiến khu Cách mạng, được Ðảng đưa ra miền Bắc đào tạo, học phổ thông cấp II.

Từ 1968-1972: Học sinh cấp II, cấp III, Bí thư Chi đoàn, Bí thư Ðoàn trường cấp III tại Hà Nội.

Từ 1973-1977: Sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp KI5, Ðại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.

Từ 1978-1979: Cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng.

Từ 1979-1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng. Bí thư Ðảng ủy cơ quan, Ðảng ủy viên Ðảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng khóa 1, 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Từ 1993-1996: Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu Du lịch Furama Ðà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam - Ðà Nẵng khóa 15, 16. Học Lý luận chính trị Cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại Ðại học Quốc gia Singapore.

Từ 1997-2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17, 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Ðại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6.

Từ 2001-2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Ðại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

Từ 2004-2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa 7, Ðại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Ðại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

Từ tháng 3/2006-5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Từ tháng 6/2006-8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.

Từ tháng 8/2007-1/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ðảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2011-7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ðảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ðại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 8/2011-1/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; Tổ trưởng Tổ Kinh tế của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII... Tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt Nam tại Ðại học Harvard.

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 1/2016-4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục giữ các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo liên ngành nêu trên.

Ngày 7-4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Từ tháng 4/2016-7/2016: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Ðông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực... Ðại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 26-7-2016, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 7/2016-4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Ðông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Trưởng Ban Chỉ đạo về an toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ ngày 5-4-2021 Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều cùng ngày, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, Quốc hội quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Ðảng,  đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.  Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thời gian còn lại của phiên họp chiều, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Ðoàn về các nội dung trên.

Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ

Phạm Minh Chính

Họ và tên: PHẠM MINH CHÍNH

Ngày sinh: 10-12-1958    

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Ðảng: 25-12-1986    

Ngày chính thức: 25-12-1987

Trình độ được đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép; Luật

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học, Phó Giáo sư Ngành Khoa học An ninh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Rumani

Khen thưởng:

+ 01 Huân chương Quân công hạng Ba                

+ 02 Huân chương Chiến công hạng Hai               

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhì

+ 01 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất

+ 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI, XII, XIII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Ðảng khóa XII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII.

- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 5-4-2021)

- Ðại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

TÓM TẮT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1977-9/1984: Học Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội; Ðại học Xây dựng Bucarest - Rumani.

Từ tháng 8/1982-9/1984: Ðược bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Rumani và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại nước Cộng hòa Rumani

Từ tháng 9/1984-1/1985: Tốt nghiệp Ðại học, chờ tiếp nhận công tác

Từ tháng 1/1985-8/1987: Cán bộ tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Từ tháng 7/1985-09/1985: Ðào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Ðại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) - Bộ Ngoại giao

Từ tháng 9/1986-7/1987: Ðào tạo nghiệp vụ tại Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế) - Bộ Công an

Từ tháng 8/1987-1/1989: Cán bộ tình báo Cụm Tình báo phía Nam, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Từ tháng 1/1989-1/1990: Cán bộ tình báo Cục Tình báo phía Nam thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Từ tháng 1/1990-3/1991: Cán bộ tình báo, Cục Âu Mỹ thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Từ tháng 3/1991-11/1994: Cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Ðại sứ quán Việt Nam tại Rumani

Từ tháng 11/1994-5/1999: Cán bộ tình báo; Phó Trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Công an; Cán bộ Tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an, thuộc Văn phòng Bộ Công an

Từ tháng 8/1996-1/1997: Ðào tạo nghiệp vụ tại Ðại học An ninh (nay là Học viện An ninh) - Bộ Công an

Từ tháng 9/1999-9/2001: Ðào tạo lý luận chính trị cao cấp tại trường Ðảng cao cấp (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Từ tháng 5/1999-5/2006: Phó Cục trưởng; Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế - khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an

Từ tháng 5/2006-12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế - khoa học, công nghệ và môi trường, thuộc Bộ Công an.

Từ tháng 12/2009-8/2010: Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

Từ tháng 8/2010-8/2011: Ủy viên Ðảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lĩnh vực hậu cần - kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ Công an. Tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng.

Từ tháng 8/2011-2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ðảng ủy Quân khu 3 - Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 2/2015-1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII bầu là Ủy viên Bộ Chính trị.

Từ tháng 2/2016-4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; phụ trách Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ðại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ ngày 5-4-2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TTXVN - Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết