17/04/2018 - 14:44

Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày 17/4, tại Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thông qua nhiều quyết nghị về các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Tiến Châu (bên trái). Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo đó, tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với ông Lữ Văn Hùng do ông Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Lâm, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Lâm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A. Đồng thời, bầu ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Chí Hùng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu đạt 49/49, tỉ lệ 100%; ông Nguyễn Chí Hùng được bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang với số phiếu đạt 49/49, tỉ lệ 100%.

Cũng tại Kỳ họp bất thường lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thông qua quyết nghị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Chánh đã nghỉ hưu trước tuổi. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng như: Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ; điều chỉnh giao biên chế công chức, viên chức; quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực...

Ông Lê Tiến Châu sinh ngày 5/10/1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Lê Tiến Châu là Tiến sĩ Luật, trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng trước khi được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào ngày 16/3.

Duy Ba (TTXVN)

Chia sẻ bài viết