28/10/2022 - 23:24

Ô Môn khai thác, sử dụng các ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước

(CT) - Để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, quận Ô Môn đã khai thác, sử dụng các ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước.

Hiện quận đã triển khai các ứng dụng dùng chung như ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử thành phố, hệ thống họp trực tuyến… Cùng với đó, hướng dẫn, quản lý việc sử dụng chữ ký số, tiếp nhận và đăng ký chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận. Tính đến thời điểm này, quận đã cấp chứng thư cho 33 tổ chức và 100 cá nhân. Trong đó có 9 cá nhân đã được cấp chứng thư số SIM PKI để sử dụng trên các thiết bị di động; số lượng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ thường xuyên là 460/471 tổng số hộp thư của quận, đạt tỷ lệ 97,6%; hệ thống hội nghị truyền hình được khai thác ổn định, hiệu quả từ thành phố đến cấp quận và cấp phường; số cuộc họp trực tuyến UBND cấp quận tổ chức họp với UBND cấp phường đạt hiệu quả 100%; số văn bản điện tử gửi qua trục liên thông văn bản đạt tỷ lệ trên 78%...

M.H

Chia sẻ bài viết