22/03/2011 - 20:58

Huyện Phong Điền

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Từ nay đến năm 2015, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ phấn đấu xây dựng 3 xã (Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa) được công nhận “xã nông thôn mới (NTM)”. Các xã còn lại (Giai Xuân, Tân Thới, Trường Long) theo lộ trình sẽ đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xây dựng NTM (Bộ tiêu chí) vào năm 2020. Phong Điền đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Xây dựng NTM ở những xã điểm

Đường giao thông nông thôn ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền
ngày càng đẹp hơn. Ảnh: T.LONG 

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM huyện Phong Điền, trong công tác xây dựng NTM, Phong Điền chọn xã Mỹ Khánh là xã chỉ đạo điểm. Đây cũng là 1 trong 2 đơn vị xã chỉ đạo điểm của TP Cần Thơ trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố. Ông Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: Khó khăn nhất là xác định nguồn vốn đầu tư các công trình, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng theo thứ tự ưu tiên cho những công trình bức xúc để Mỹ Khánh được công nhận “xã NTM” trong năm 2011. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề này cơ bản đã được giải quyết. Bởi với vai trò làm tham mưu, Phòng NN&PTNT cùng Ban Quản lý NTM xã Mỹ Khánh đã hoàn thành Đề án xây dựng NTM cho xã Mỹ Khánh. Kết quả này là bước đệm, là bài học cho 5 đơn vị xã còn lại của Phong Điền trong mục tiêu hoàn thành xây dựng Đề án xã NTM trong 6 tháng đầu năm 2011.

Sau Mỹ Khánh, đến năm 2015, xã Nhơn Ái và xã Nhơn Nghĩa được xác định phải được công nhận “xã NTM”. Hiện nay, 2 địa phương này đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, trong mọi tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Ngoài việc lồng ghép tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM tại các buổi sinh hoạt chính trị định kỳ hằng tháng ra dân, 14/14 ấp của xã đều được các thành viên trong Ban Quản lý xây dựng NTM xã theo dõi, hướng dẫn một cách sát sao. Trong công tác xây dựng NTM, lãnh đạo xã luôn xác định phải có sự đồng thuận của người dân, để nhân dân chủ động, tự giác góp công sức, của cải vào việc kiến thiết nông thôn. Chính vì thế, những công việc triển khai ra dân đều được thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Ông Nguyễn Quốc Nam đơn cử: Hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở Nhơn Nghĩa vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong chiến dịch thủy lợi mùa khô năm 2011, Nhơn Nghĩa lồng ghép việc xây dựng NTM bằng việc tạo cảnh quan môi trường. Song song với việc vận động người dân đắp ta - luy, làm nền hạ, làm vệ cỏ, làm vệ sinh hai bên đường..., cán bộ địa phương luôn chủ động tìm nguồn kinh phí ứng trước vật tư, xi măng... để những hộ dân chưa có điều kiện xây dựng hoàn thành các tuyến đường giao thông qua phần đất của mình. Việc làm rất cụ thể này được đông đảo người dân trên địa bàn Nhơn Nghĩa đồng tình, ủng hộ...

Để đạt mục tiêu, đúng lộ trình

Theo mục tiêu phát triển, Phong Điền phấn đấu trở thành huyện nông nghiệp chất lượng cao của TP Cần Thơ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa nông thôn, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội... Về công tác xây dựng NTM, ông Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, cho biết: Huyện đã có kế hoạch phân công cho các phòng, các ban ngành đoàn thể... tương ứng với nhiệm vụ chịu trách nhiệm cụ thể đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí. Trên cơ sở đó, Phong Điền đã có kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM cho từng xã. Ngoài những thuận lợi cơ bản trên, trong xây dựng NTM, các xã trên địa bàn huyện đều được công nhận xã văn hóa và đạt từ 10/19 tiêu chí trở lên theo Bộ tiêu chí. Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là: việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất còn hạn chế; kinh tế tiểu nông, tự phát; hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu cho vùng sản xuất chuyên canh. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nhưng thiếu đồng bộ; thu nhập của một số hộ dân còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn... Đây là những “rào cản” khá lớn trong lộ trình xây dựng NTM của các xã trên địa bàn huyện.

Đơn cử như xã Nhơn Nghĩa, xã đã đạt 12/19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt, ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, nhìn nhận: Cơ sở vật chất của các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở còn rất hạn chế, phòng học, sân chơi còn quá thấp so với nhu cầu; trường trung học phổ thông vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia. Chợ Vàm Xáng cần được sắp xếp, bố trí mua bán lại cho phù hợp; nhà lồng chợ đang bị xuống cấp, cần được duy tu, sửa chữa. Hiện nay, xã còn trên 60 căn nhà tạm bợ, dột nát; xã chưa có nhà văn hóa ấp đạt theo tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí mới còn cao... Đặc biệt, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. “Nhơn Nghĩa tiếp tục tổng kết, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện liên kết “4 nhà” nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân. Song song đó, Nhơn Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức xã... Để Nhơn Nghĩa được công nhận “xã NTM” vào năm 2012 như mục tiêu phấn đấu, rất cần sự hỗ trợ của các ngành, các cấp hữu quan trong việc ưu tiên nguồn vốn đầu tư, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao cuộc sống người dân trong thời gian tới” - ông Nguyễn Quốc Nam cho biết.

Đ.TRIỀU - P.TOÀN

Chia sẻ bài viết