01/02/2023 - 04:23

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ:

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của các nghị quyết Trung ương đề ra 

(CT) - Ngày 31-1, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các công trình trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Trong hơn 2 năm qua, Ban cán sự đảng UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát cập nhật tiến độ và đề xuất lộ trình thực hiện, tham mưu ban hành chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và đạt được một số kết quả.

Theo đó, đối với 20 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW có 6 nhiệm vụ do các bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện. Đến nay có 2 nhiệm vụ đã thực hiện, 4 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện; 14 nhiệm vụ do UBND thành phố chủ trì tổ chức thực hiện có 7 nhiệm vụ hoàn thành, 7 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện. Đối với danh mục 19 dự án do địa phương thực hiện, thành phố cập nhật thêm 6 dự án và đã triển khai cụ thể 25 dự án. Các nhiệm vụ khác giao cho sở ngành thành phố thực hiện, tổng cộng có 35 nhiệm vụ. Đến nay, có 24 nhiệm vụ đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; 9 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ đang rà soát tham mưu UBND thành phố về lộ trình và nội dung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế…

Về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, trong 14 công trình trọng điểm theo Quyết định số 743-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, có 9 dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, 2 dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn thành phố và 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó, có 5 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, 9 dự án đang triển khai thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo nhìn nhận vẫn còn nhiều nội dung thuộc nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương vẫn chưa được triển khai thực hiện. Công tác phối hợp trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chưa đáp ứng yêu cầu, chưa kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện, giải quyết. Từ đó, nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài chưa được khắc phục triệt để trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách… Hoạt động liên kết, hợp tác mặc dù đã có chuyển biến tích cực, song vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, vẫn còn dừng ở những thỏa thuận mà chưa triển khai thành công việc, chương trình, dự án mang lại kết quả cụ thể.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Thành phố đang đứng trước cơ hội lớn nhưng trách nhiệm vô cùng nặng nề. Các nhiệm vụ đề ra tại 3 Nghị quyết trên là vô cùng cấp bách đòi hỏi thành phố phải có nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ mới có thể đạt kết quả như kỳ vọng. Trong đó, có 4 việc lớn yêu cầu cấp thành phố, quận, huyện và các bên có liên quan phải giải quyết trước ngày 10-2 gồm: duyệt thiết kế kỹ thuật cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; UBND thành phố xem xét, phê duyệt bảng giá nền các khu tái định cư để dân bốc thăm vào ở; Sở Giao thông vận tải, quận Cái Răng phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận duyệt tăng tổng mức đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn quận Cái Răng; nhanh chóng có tờ trình đưa vào kỳ họp HĐND thành phố bất thường để phân bổ kinh phí cho các quận, huyện giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng, tái định cư… và chốt phân bổ vốn cho 3 dự án hạ tầng kết nối, phục vụ cho Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết