30/12/2021 - 19:55

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố:

Ninh Kiều phát huy lợi thế quận trung tâm, linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội 

(CT) - Sáng 30-12-2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì hội nghị kiểm điểm năm 2021 của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng của Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu kết luận hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều.

Năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu nghị quyết năm. Quận ủy và các cấp ủy đảng triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn cho các đảng viên học tập, quán triệt; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, kết nạp đảng viên mới, kiểm tra giám sát… Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thương mại - dịch vụ là ngành mũi nhọn chiếm 76,31% trong cơ cấu kinh tế. Công tác quản lý nhà nước về đô thị tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thực hiện...

Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như: Một vài cấp ủy đảng còn thiếu chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hiệu quả công việc và một số chỉ tiêu chưa cao; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch đề ra; trật tự đô thị chưa đạt hiệu quả cao; công tác vệ sinh môi trường từng lúc từng nơi chưa đảm bảo; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ sắp ban hành. Ðồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế, vai trò của quận trung tâm để tìm ra cách thức phát triển, tạo nguồn thu; sắp xếp khoa học, hợp lý bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Song song đó là tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy, trách nhiệm của từng cá nhân. Bên cạnh tập trung kiểm soát có hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều có giải pháp linh hoạt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết