02/03/2024 - 12:12

Ninh Kiều phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính 

(CT) - Ðó là trong những mục tiêu của Kế hoạch số 24/KH-UBND phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2024, vừa được UBND quận ban hành.

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND quận Ninh Kiều. 

Theo đó, quận phấn đấu trong năm 2024, tất cả thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40%. Tối thiểu 70% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 45% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 83%.

Thời gian thi đua từ ngày 5-2 đến ngày 31-12-2024. Chủ tịch UBND quận sẽ tặng giấy khen 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chuẩn đề ra. Căn cứ kế hoạch này, các phòng, ban, ngành quận và UBND các phường phát động phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chuẩn thi đua đề ra.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết