25/01/2013 - 22:26

Đồng chí Tô Huy Rứa:

Những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí, quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo

Chiều 25-1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân; đóng góp những ý kiến thiết thực vào phương hướng, nhiệm vụ công tác, nhất là những vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2013. Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, khối lượng và tính chất công việc năm 2013 của ngành đòi hỏi yêu cầu rất cao. Theo Chương trình làm việc năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ có trên 30 đề án thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, trong đó chưa bao gồm nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; công tác luân chuyển đào tạo cán bộ và việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương…

Về phương hướng công tác và nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, được chỉ ra hoặc tự phát hiện trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua. Những công việc, những nội dung có thể làm được, sửa được, thì làm ngay, sửa ngay, không nhất thiết phải chờ vào quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ví dụ như việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý; việc đổi mới quy trình tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ… theo hướng dân chủ cạnh tranh, khách quan, công bằng, minh bạch, công khai như một số tỉnh ủy, thành ủy vừa qua đã chủ động triển khai.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết