13/10/2015 - 08:17

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG QUẬN BÌNH THỦY

Nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy cho biết: Để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, nhiệm kỳ 2010-2015, Quận ủy Bình Thủy đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đề ra chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ, BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ gắn với kiểm điểm theo NQTW4 để đánh giá những mặt mạnh, yếu và tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cán bộ quận được phân công chỉ đạo các ngành, khối, phường và khu vực. Định kỳ 6 tháng, BTV Quận ủy thành lập đoàn làm việc với các cấp ủy cơ sở để chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác. Với cách làm đó, hàng năm có trên 90% TCCSĐ đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém.

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, cán bộ, đảng viên, công chức Chi cục Thuế quận Bình Thủy đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong các mặt công tác nên năm 2014 chi bộ đã vươn lên đạt TSVM.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM, đồng chí Phan Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Thới, cho biết: Từ năm 2010 đến nay, tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy phường đều quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời đến đảng viên, từ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đảng ủy phân công Đảng ủy viên chỉ đạo toàn diện các đảng bộ bộ phận và các chi bộ để hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chỉ đạo các Đảng ủy bộ phận và các chi ủy thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đối với đảng viên, trong đó phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của các chi ủy; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ nên đã ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và uốn nắn, chấn chỉnh đảng viên biểu hiện tiêu cực, vi phạm... Ở các đảng bộ bộ phận và chi bộ cũng có nhiều giải pháp hiệu quả về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng ủy bộ phận khu vực 5, nói: "Đảng ủy quan tâm kiện toàn ban chi ủy các chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên thông qua các cuộc họp chi bộ, qua phản ánh của nhân dân và qua sinh hoạt hàng ngày nên 5 năm qua Đảng bộ bộ phận khu vực 5 không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật". Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ phường An Thới đạt TSVM.

Đối với những TCCSĐ có những hạn chế, khuyết điểm, BTV Quận ủy chỉ đạo cấp ủy nghiêm túc kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng để làm rõ những mặt yếu, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Một vài cấp ủy qua kiểm điểm, khắc phục khuyết điểm chậm hoặc để phát sinh khuyết điểm mới, BTV Quận ủy tiến hành kiện toàn thay thế người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt. Nhờ vậy, các TCCSĐ này đã từng bước vươn lên.

Chi bộ Quận đoàn Bình Thủy là một trong những đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Phạm Dương, Bí thư Chi bộ, Bí thư Quận đoàn, cho biết: Năm 2013, Chi bộ chỉ được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân là do một vài cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để xảy ra vi phạm; trong công việc, đôi lúc Chi ủy và Thường trực Quận đoàn chưa bàn bạc thống nhất từ đó việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả cao… Theo chỉ đạo của BTV Quận ủy, Chi bộ kiểm điểm nghiêm túc, phân tích làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân đối với những yếu kém nêu trên. Sau kiểm điểm, Chi ủy đã chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ quan, quy chế về chi tiêu nội bộ. Chi ủy cũng nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm. "Đến nay, tập thể chi bộ, cơ quan đã đoàn kết, thống nhất hơn; các mặt công tác Đoàn và thanh thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực được Thường trực Quận ủy và Thành đoàn đánh giá cao. Cuối năm 2014, Chi bộ đã được BTV Quận ủy đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Đồng chí Phạm Dương nói.

Chi bộ (nay là Đảng bộ) Chi cục Thuế quận cũng là đơn vị có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Theo đồng chí Huỳnh Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chi cục Trưởng, năm 2012, Chi bộ chỉ được đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ, năm 2013 được đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nguyên nhân là do năm 2012 nội bộ chi bộ và cơ quan mất đoàn kết; một số cán bộ, đảng viên chưa an tâm công tác, biểu hiện còn "đứng núi này trông núi nọ"; 2 cán bộ vi phạm trong quy trình quản lý thuế bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền; chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách không hoàn thành chỉ tiêu. Trước tình hình đó, BTV Quận ủy đã phối hợp với lãnh đạo Cục thuế thành phố thay đổi tổ chức cấp ủy chi bộ và Ban lãnh đạo Chi cục. Sau khi được củng cố, kiện toàn, Chi ủy và Ban lãnh đạo Chi cục đã đổi mới phương pháp lãnh đạo và công tác điều hành; kiểm điểm làm rõ hạn chế, khuyết điểm của từng cá nhân để khắc phục; phân công cấp ủy viên phụ trách từng tổ, đội khai thác nguồn thu, trọng tâm là khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Chi ủy cũng đã xây dựng lại quy chế làm việc, trong đó quy định rõ những vấn đề cần tổ chức bàn bạc dân chủ trong cơ quan, những vấn đề nào bàn bạc dân chủ trong cấp ủy; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, công chức trong quá trình thực thi công vụ, mối quan hệ ngoài xã hội… Nhờ vậy, nội bộ chi bộ, cơ quan đã đoàn kết, thống nhất; từng cán bộ, đảng viên và công chức đã nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy định của ngành, quy định của Điều lệ Đảng. Từ năm 2013 đến nay, không có cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm kỷ luật; hàng năm đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách vượt trên 20% dự toán thành phố giao. Năm 2014, Chi bộ vươn lên đạt danh hiệu TSVM.

Theo đánh giá của Thường trực Quận ủy Bình Thủy, Đảng bộ phường Thới An Đông cũng là TCCSĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2014 Đảng bộ chỉ được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân là do cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, UBND phường chưa gương mẫu, vi phạm bị xử lý kỷ luật; nội bộ biểu hiện chưa đoàn kết, thống nhất; một số phong trào của địa phương hạn chế. Trước thực trạng đó, BTV Quận ủy đã tiến hành kiện toàn, thay đổi Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND. Đồng chí Lê Hải Triều, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: "Đội ngũ cán bộ chủ chốt phường được cũng cố, kiện toàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành nên năm 2015, các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, phường đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu năm 2015".

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho rằng: Xây dựng TCCSĐ TSVM đã khó, nhưng duy trì kết quả một cách bền vững lại càng khó hơn. Do vậy, BTV Quận ủy xác định thời gian tới phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ. BTV Quận ủy cũng sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc… Bởi thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả những nhiệm vụ này sẽ là cơ sở bảo đảm cho việc xây dựng TCCSĐ TSVM bền vững, là khâu then chốt để Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết