22/07/2013 - 14:36

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ

Nhiều chuyển biến sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

Sau kiểm điểm theo NQTW4, đảng viên, cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ đã khắc phục khuyết điểm, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ cuối năm 2012 đến nay, Huyện ủy Cờ Đỏ đã điều động công tác 9 cán bộ cấp huyện và 6 cán bộ cấp xã và sắp xếp phân công công tác phù hợp với trình độ chuyên môn hơn; điều chuyển công tác 3 cán bộ chủ chốt không đạt chuẩn trình độ; cử 112 cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ… Đây là một trong những kết quả nổi bật của Huyện ủy Cờ Đỏ trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Đỏ đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, như: còn 43,58% cán bộ cấp huyện, 44,49% cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ; việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, đơn vị còn khép kín; một số cán bộ có biểu hiện thỏa mãn, trông chờ; việc phân công, bố trí công tác của một số cán bộ chưa phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường; tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy và lãnh đạo các ban, ngành còn ít… Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này, sau kiểm điểm, BTV Huyện ủy đã tiến hành điều động công tác đối với 9 cán bộ cấp huyện, 6 cán bộ chủ chốt cấp xã để phù hợp với  trình độ chuyên môn và sở trường công tác của từng cán bộ; điều chuyển công tác đối với 3 cán bộ chủ chốt cấp xã không đạt chuẩn trình độ. BTV Huyện ủy cũng cử 112 đồng chí đi học nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2015-2020 đúng theo hướng dẫn, bảo đảm tỷ lệ nữ theo quy định.

Trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ cũng phân tích nhiều hạn chế, khuyết điểm khác, như: vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên nói và làm chưa đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số cán bộ, đảng viên chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ; vẫn còn biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Việc lãnh đạo của BTV Huyện ủy đối với một số mặt công tác, nhất là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải quyết tình trạng chiếm dụng đất công, xây dựng trái phép, không phép. BTV Huyện ủy cũng chưa đề ra được giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội… Theo đồng chí Châu Việt Tha, ngay sau kiểm điểm, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế này. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực tiếp gặp gỡ để uốn nắn những cán bộ có biểu hiện lệch lạc, đồng thời chỉ đạo tổ chức đợt kiểm tra nhận thức về lý luận chính trị cho toàn bộ đảng viên của Đảng bộ huyện để kịp thời phát hiện, uốn nắn những đảng viên có biểu hiện hạn chế về mặt tư tưởng và có giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức cuộc gặp gỡ với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ấp của 79 ấp trong toàn huyện để lắng nghe ý kiến đề xuất của các bí thư, trưởng ấp, từ đó lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí cấp ủy, cán bộ ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công chỉ đạo toàn diện đối với các chi bộ ấp, đảng bộ xã và thị trấn chủ động sắp xếp lịch làm việc khoa học hơn, tăng cường đi cơ sở và giúp cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương... BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính nên từ đầu năm 2013 đến nay, hầu hết cán bộ, công chức trong huyện đều chấp hành tốt giờ giấc làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện tăng cường tuyên truyền, kiểm tra về trật tự xây dựng, qua đó đã xử phạt 37 trường hợp xây dựng không phép, vi phạm vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thời gian qua, các cấp ủy cơ sở trong huyện cũng triển khai nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là một trong những tổ chức cơ sở đảng có sự chuyển biến tích cực trong khắc phục khuyết điểm. Đồng chí Phan Trung Hiếu, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TN&MT huyện, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ đã chỉ ra những khuyết điểm như: Mối quan hệ lãnh đạo Phòng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đôi khi chưa thống nhất, chặt chẽ; trình độ của một số cán bộ còn hạn chế; công tác đo đạc, cấp giấy lần đầu so với kế hoạch chậm so với kế hoạch (còn 2.275 thửa chưa được cấp giấy); việc quản lý tài nguyên nước, đất công và xử lý ô nhiễm môi trường chưa tốt; một số cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công vụ, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, phục vụ nhân dân chưa tốt, còn bị phản ánh… Theo đồng chí Phan Trung Hiếu, ngay sau kiểm điểm, Chi bộ và lãnh đạo Phòng đã thường xuyên kiểm tra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, phối hợp với các ngành kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tổ chức xác minh mức độ hài lòng của người dân sau khi nhận kết quả của Phòng giải quyết để có sự giáo dục, uốn nắn kịp thời nên đội ngũ cán bộ của ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp bị người dân phản ánh như trước. Chi bộ và lãnh đạo Phòng cũng tham mưu cho Thường trực UBND huyện trích kinh phí để Phòng hợp đồng thời vụ 4 cán bộ tăng cường cho các xã và 4 cán bộ cho Phòng để đẩy nhanh tiến độ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân; đồng thời tham mưu cho Thường trực UBND huyện cho người dân ghi nợ lệ phí trước bạ. Đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 350 thửa/2.275 thửa. Phòng cũng đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết được nhiều hồ sơ khiếu nại, tranh chấp, vi phạm môi trường…, được người dân đồng tình...

Đảng bộ xã Đông Thắng cũng là một trong những tổ chức cơ sở đảng khắc phục được nhiều khuyết điểm sau kiểm điểm theo NQTW4. Theo đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã, một số khuyết điểm nổi cộm mà Đảng ủy xã chỉ ra trong đợt kiểm điểm, như: Việc nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; đoàn kết nội bộ chưa cao; chưa xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả để giúp dân thoát nghèo; vận động quần chúng chưa mang lại hiệu quả… Sau kiểm điểm, Đảng ủy đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục và uốn nắn những đảng viên có biểu hiện sa sút, lệch lạc. Đảng ủy chỉ đạo tất cả các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ, các ủy viên phải phát biểu đưa ra chính kiến của mình nên đã tạo sự đoàn kết thống nhất. Đảng ủy cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các ấp vận động hướng dẫn nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng các mô hình chăn nuôi. Nhờ vậy, đến nay, xã đã xây dựng được 1 cánh đồng mẫu 86 ha ứng dụng phân bón Bồ đề 688 vào sản xuất đã tiết kiệm chi phí sản xuất 6,8 triệu đồng/ha, bảo đảm năng suất và chất lượng lúa; xây dựng được mô hình nuôi lươn và nuôi bò ở nhiều hộ gia đình mang lại hiệu quả. Đảng ủy cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã và ấp đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia các lớp đào tạo nghề, bước đầu đã thu hút được 70 người tham gia hai lớp đào tạo nghề may gia dụng và thợ hồ…

Theo đánh giá của đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhờ thực hiện NQTW4, 6 tháng đầu năm 2013 các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội có bước phát triển, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành; đoàn kết đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được phát huy; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét… Đồng chí Châu Việt Tha cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt NQTW4, thời gian tới, Huyện ủy Cờ Đỏ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nhanh chóng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; chỉ đạo xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để giúp nhân dân thoát nghèo… góp phần đưa huyện ngày càng phát triển.

     Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết