12/03/2008 - 11:19

Nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy hiệu quả

Tại cuộc họp báo ngày 11-3, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Lê Đức Hiền cho biết: từ kết quả của các mô hình cai nghiện ba giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang, Câu lạc bộ B93 Hà Nội, mô hình cai nghiện tại gia đình - cộng đồng của Nam Định và mô hình thí điểm theo Nghị quyết 16 của Quốc hội..., Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nhân rộng và đa dạng hóa các mô hình cai nghiện ma túy.

Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm phát động phong trào toàn dân phát hiện người nghiện, vận động đối tượng nghiện và gia đình người nghiện tự khai báo và nhân hình thức cai nghiện. Cùng với nâng cao năng lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho những trung tâm cai nghiện, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, quản lý, giám sát người sau cai nghiện sẽ được tăng cường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần giúp người nghiện nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Bộ sẽ triển khai mạnh công tác cai nghiện mới (gồm cai tập trung và tại gia đình, cộng đồng) cho từ 20-25% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý; dạy nghề, tạo việc làm cho 30-35% số người được cai nghiện và phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện từ 8-10%...

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: đến nay cả nước có trên 134.000 người nghiện có hồ sơ quản lý; đã tổ chức cai nghiện cho trên 62.500 lượt người. Các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng công tác cai nghiện phục hồi, bảo đảm đúng quy trình. Ngoài ra, các trường tăng cường hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, hướng nghiệp, tổ chức lao động sản xuất và tạo môi trường học tập, rèn luyện, giúp học viên tự điều chỉnh lại hành vi, nhân cách. Tuy nhiên, các trung tâm cai nghiện của cả nước hiện vẫn còn 30-40% không đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo quy trình cai nghiện và tổ chức các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên; nhiều địa phương thực hiện việc cai nghiện (thời gian 1 năm) nặng về quản lý hành chính hoặc lao động bắt buộc nên hiệu quả không cao.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết