25/04/2009 - 08:38

Nhà nước có chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, người thu nhập thấp

(TTXVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP, về một số cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, người thu nhập thấp. Mục tiêu, đến năm 2015, phấn đấu khoảng 60% số sinh viên các cơ sở đào tạo và 50% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Theo đó, Chính phủ quyết định cung cấp miễn phí cho chủ đầu tư thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm bảo đảm giảm giá thành xây dựng các dự án nhà ở sinh viên. Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước. Đối với các dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án, được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất (0%). Bên cạnh đó, chủ đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo (đối với dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp) hay 5 năm (đối với dự án nhà ở thu nhập thấp) và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động. Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ tín dụng đầu tư như cho vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định, vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương... Nhà nước khuyến khích áp dụng phương thức xã hội hóa để phát triển các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp. Riêng với các dự án xây dựng nhà ở sinh viên, vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: Việc phát triển nhà ở cho sinh viên thuê phải tạo bước đột phá ngay trong năm 2009. Các Bộ, ngành liên quan và UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương trọng điểm tập trung nhiều sinh viên phải hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng trong năm 2009, hoàn thành vào năm 2010 và quý II-2011 khoảng 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên, với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Chia sẻ bài viết