24/01/2008 - 09:00

Ngành Tổ chức Nhà nước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Trong hai ngày 23 và 24-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Tổ chức Nhà nước năm 2008. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương những nỗ lực tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Tổ chức Nhà nước, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước năm 2007. Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Những nhóm công tác trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội và Chính phủ đề ra đều gắn chặt chẽ với ngành Tổ chức Nhà nước. Năm nay, cả nước phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 9%, nâng cao mức sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực đủ cung ứng cho sự phát triển của đất nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục coi cải cách thủ tục hành chính là khâu trọng tâm; tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững. Để làm được những điều đó đòi hỏi phải có hệ thống tổ chức bộ máy tốt, phải tiến hành phân cấp tốt, cải cách hành chính tốt và đội ngũ cán bộ công chức tốt.

Phó Thủ tướng thẳng thắn trao đổi: Thời gian qua, toàn ngành đã triển khai được nhiều việc nhưng chưa đạt yêu cầu, chưa thật hiệu lực hiệu quả, kỷ cương chưa thật nghiêm, quản lý Nhà nước còn nhiều yếu kém, sờ vào đâu cũng có vấn đề; công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa có chuyển biến rõ nét; thủ tục hành chính tuy làm được nhiều việc những vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành cần nhìn thẳng vào tình hình trên để nhận rõ trách nhiệm của mình và của ngành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2008 của ngành rất nặng nề. Với chức năng là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức Nhà nước, ngành cần tiếp tục đổi mới, nhận thức và xác định rõ vị trí, trách nhiệm của mình, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và làm tốt công tác bố trí đội ngũ cán bộ để hoàn thành trọng trách của ngành. Làm tốt công tác này, toàn bộ hệ thống chính trị, các khâu của bộ máy nhà nước sẽ vận hành tốt.

Phó Thủ tướng cho rằng, đội ngũ cán bộ công chức trong ngành Tổ chức Nhà nước phải rất tinh thông để làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các thành phần kinh tế trong công tác tổ chức cán bộ. Ngành cần đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng của mình, vươn lên theo kịp tình hình, làm tốt nhiệm vụ, hoàn thành trọng trách được giao. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ, các sở Nội vụ các địa phương cần làm tốt chức năng là bộ đa ngành quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: thi đua, cơ yếu, tôn giáo, lưu trữ Nhà nước.

Phó Thủ tướng đã trao đổi với các cán bộ chủ chốt của ngành về một số nhiệm vụ cụ thể mà ngành cần tập trung thực hiện về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; ổn định tổ chức bộ máy; sửa đổi chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường; đổi mới đơn vị sự nghiệp công, triển khai thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết