15/02/2011 - 10:17

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có tỷ lệ chọi khá cao

* Tôi học các môn tự nhiên đạt loại khá, tôi muốn thi vào khối B ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Xin cho biết ngành này có khó thi không? Điểm tuyển sinh năm 2010 là bao nhiêu? Ngành này, tỷ lệ chọi có cao không?

NGUYỄN VĂN HÒA (TP Cần Thơ)

* Trả lời:

Năm 2011, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, thi tuyển sinh khối A và B. Nếu bạn học các môn tự nhiên đạt loại khá có thể đăng ký thi ngành này. Theo kết quả tuyển sinh năm 2010 tại Trường Đại học Cần Thơ, điểm trúng tuyển khối A là 15 điểm và khối B là 16 điểm. Tỷ lệ chọi của năm 2010 là 1/16.

Thạc sĩ NGUYỄN VĨNH AN
(Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết